Show simple item record

Specifics and Role of Conflicts in Sports Organizations

dc.contributor.advisorPetrović, Jelica
dc.contributor.otherKoković, Dragan
dc.contributor.otherĐorđić, Višnja
dc.contributor.otherPetrović, Jelica
dc.creatorĆirković, Đorđe
dc.date.accessioned2017-03-18T19:55:40Z
dc.date.available2017-03-18T19:55:40Z
dc.date.available2020-07-03T13:49:53Z
dc.date.issued2016-04-27
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija146183468686798.pdf?controlNumber=(BISIS)97640&fileName=146183468686798.pdf&id=5492&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/7757
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=97640&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije144887867315143.pdf?controlNumber=(BISIS)97640&fileName=144887867315143.pdf&id=4706&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urinull/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije144887867315143.pdf?controlNumber=(BISIS)97640&fileName=144887867315143.pdf&id=4706
dc.description.abstractOvim istraživanjem eksplorativnog tipa, postavljeno je pitanje karaktera i uloge konflikata u sportskim organizacijama kroz ispitivanje masivnog kompleksa odnosa brojnih faktora, koje konflikt kao fenomen sadrži. Na opredeljenje da se značajna pažnja posveti kritičkoj analizi spoljašnjeg okruženja sportskih organizacija uticala je činjenica da se sportske organizacije oblikuju pod uticajem spoljašnjeg okruženja (sportska konkurencija, sponzori, donatori, poslovni partneri i mediji). Jedan od najznačajnijih aspekata ovog istraživanja je demonstracija korisnosti od kvalitetnijeg razumevanja obrazaca ponašanja trenera u procesu rešavanja konflikata, kao i efikasnije rešavanje konflikata putem usklađivanja izabrane strategije i konfliktne situacije. Uzorak na kojem je izvršena statistička obrada sadrži 104 trenera, koji su imali radno iskustvo u prva dva savezna ranga. Rezultati istraživanja sugerišu da faktori iz spoljašnjeg okruženja (loša organizaciona klima, teška finansijska situacija, neadekvatna komunikacija) značajno utiču na pojavu konflikata u sportskim organizacijama kroz proces aktiviranja primarnih faktora (personalna dispozicija, strukturalni i komunikacijski faktori). Analiza podataka je pokazala da većina trenera ne sagledava konflikt kao složen i dinamičan proces kojim je moguće upravljati u okviru jedinstvene konfliktne situacije. Ovaj dokaz umanjuje mogućnost da konflikt postane agens pozitivnih promena i podržava sugestiju na razvoj veština trenera vezanih za menadžment konflikta kroz osnovne pristupe stručnog obrazovanja i profesionalnog razvoja. Rezultati istraživanja mogu da posluže menadžerima u sportu, rukovodiocima, trenerima i istraživačima u procesu efikasnog upravljanja konfliktima kao dominantnog ishoda.sr
dc.description.abstractThis study explores the role and the character of conflicts in sport organizations, testing complex relationships among many factors, which conflict as a phenomenon includes. Significant attention to the critical analysis is due to the influence of external environment on sport organizations (sports competition, sponsors, donors, business partners and the media). One of the most important aspects of the study is the demonstration of importance of better understanding coach behavior patterns in the conflict resolution process and effective conflicts resolution through harmonizing selected strategies and conflict situations. The sample includes 104 trainers with work experience in the first two federal rank. The study results suggest that external environment factors (poor organizational climate, difficult financial situation, inadequate communication) significantly affect the conflicts appearance in sports organizations through the process of activating the primary factors (personal disposition, structural and communication factors). Data analysis showed that most trainers are not perceived conflict as complex and dynamic process that can be managed within a single conflict situations. This results reduce the possibility of conflict becoming positive change factor and underlines the importance of trainers conflict management development skills through education and professional development. The study implication can be used in sports managers, managers, trainers and researchers in the effective conflict management process.en
dc.languagesr (latin script)
dc.publisherУниверзитет у Новом Саду, Студије при универзитетуsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Новом Садуsr
dc.subjectPojavasr
dc.subjectThe occurrenceen
dc.subjectmanifestacije i posledica konflikata u sportskim organizacijamasr
dc.subjectmanifestations and consequences of conflict in sport organizationsen
dc.titleSpecifičnosti i uloga konflikata u sportskim organizacijamasr
dc.title.alternativeSpecifics and Role of Conflicts in Sports Organizationsen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractПетровић, Јелица; Петровић, Јелица; Коковић, Драган; Ђорђић, Вишња; Ћирковић, Ђорђе; Специфичности и улога конфликата у спортским организацијама; Специфичности и улога конфликата у спортским организацијама;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/39529/Disertacija8052.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/39530/IzvestajKomisije8052.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record