Show simple item record

The role of attachment and mentalization in understanding the relationship between trauma and delinquency

dc.contributor.advisorDimitrijević, Aleksandar
dc.contributor.otherMirić, Jovan
dc.contributor.otherAltaras Dimitrijević, Ana
dc.contributor.otherPavlović, Zoran
dc.creatorProtić, Sonja Z.
dc.date.accessioned2017-03-18T19:49:52Z
dc.date.available2017-03-18T19:49:52Z
dc.date.available2020-07-03T10:06:15Z
dc.date.issued2016-11-25
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=4664
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/7729
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:14842/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=528178839
dc.description.abstractIskustva traumatizacije, a sa njima u vezi i antisocijalnog ponašanja, pokazala su se kao jedni od najvažnijih faktora rizika za fizičko i mentalno zdravlje. U ovoj studiji razmatrano je psihodinamsko tumačenje uticaja rane traume u odnosu vezanosti na razvoj selfa i njegovih mehanizama regulacije, te shvatanje antisocijalnog ponašanja kao izraza nade da se može povratiti izgubljena kreativnost i sigurnost. Cilj istraživanja bio je da se bolje razumeju razlike u vezanosti i mentalizaciji, kao postojećim operacionalizacijama kvaliteta ranog odnosa roditelj-dete i jednog od mehanizama regulacije selfa, između maloletnih prestupnika i njihovih neosuđivanih vršnjaka sa iskustvima ranih trauma. Empirijsku osnovu predstavljali su nalazi istraživanja o značajno većoj učestalosti nesigurnih obrazaca i nižoj mentalizaciji u obe grupe u poređenju sa opštom populacijom, ali je i jasno uočeno odsustvo studija koje porede delinkvente sa drugom traumatizovanom populacijom i neposrednije razmatraju medijatore odnosa traume i delinkvencije. Dodatni ciljevi bili su da se stekne uvid u retko ispitivane rodne razlike, te i da se diskutuju potencijalne praktične implikacije dobijenih rezultata...sr
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филозофски факултетsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/179018/RS//
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectvezanostsr
dc.subjectattachmenten
dc.subjectmentalizationen
dc.subjecttraumaen
dc.subjectdelinquencyen
dc.subjectadolescenceen
dc.subjectchildren and adolescents without parental careen
dc.subjectReflective Functioning scaleen
dc.subjectgender differencesen
dc.subjectpsychodynamic theoryen
dc.subjectdefense mechanismsen
dc.subjectmentalizacijasr
dc.subjecttraumasr
dc.subjectdelinkvencijasr
dc.subjectadolescencijasr
dc.subjectdeca i adolescenti bez roditeljskog staranjasr
dc.subjectSkala refleksivne funkcijesr
dc.subjectrodne razlikesr
dc.subjectpsihodinamske teorijesr
dc.subjectmehanizmi odbranesr
dc.titleDoprinos vezanosti i mentalizacije razumevanju veze između traume i delinkvencijesr
dc.title.alternativeThe role of attachment and mentalization in understanding the relationship between trauma and delinquencyen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC
dcterms.abstractДимитријевић, Aлександар; Павловић, Зоран; Aлтарас Димитријевић, Aна; Мирић, Јован; Протић, Соња З.; Допринос везаности и ментализације разумевању везе између трауме и делинквенције; Допринос везаности и ментализације разумевању везе између трауме и делинквенције;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/28007/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/28008/IzvestajKomisije8016.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record