Show simple item record

Impact of cataract surgery on visual function and quality of life in treated patients

dc.contributor.advisorЈакшић, Весна
dc.creatorВукша, Дубравка И.
dc.date.accessioned2017-03-16T13:34:09Z
dc.date.available2017-03-16T13:34:09Z
dc.date.available2020-07-04T13:46:37Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urieteze.pr.ac.rssr
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/7710
dc.description.abstractУвод: Катаракта везана за старење тј. сенилна катаракта је један од водећих узрока превентабилног слепила у свету. Смањење или губитак видне функције узрокован катарактом је велики проблем не само за појединцa већ и за друштво у целини. Пацијент са катарактом има мању видну оштрину, контрасну сензитивност и алтерацију колорног вида. Све то утиче на свакодневно функционисање и субјективни осећај независности тј. умањује квалитет живота. Циљ: је да се утврди да ли код пацијената који су оперисали катаракту постоји побољшање видне оштрине, видне функционалности и квалитета живота као и колико степен замућења и локализацијa катаракте утиче на поменуте параметре. Циљ овог истраживања је и да се утврди да ли примарна катаракта има боље резултате након операције него катаракта удружена са другим офталмолошким обољењем. Такође, један од циљева је да се утврди да ли је видна оштрина у корелацији са видном функционалношћу и генералном перцепцијом квалитета живота као и оправданост хирургије катаракте другог ока.Методологија: Овом студијом је обухваћено 202 пацијента, код којих су урађене укупно 242 хируршке интервенције отклањања сенилне катаракте, односно 40 пацијената је оперисало оба ока. Пацијенти су подељени у две групе посматрања: заједничко за обе групе је да су у њима пацијенти који су имали катаракту на једном оку. Групе су се разликовале по статусу катаракте на другом оку јер је тај податак могао да утиче на исход испитивања: прва група ( катаракта) је на другом, пратећем оку имала такође катаракту а другу групу су чинили пацијенти који су друго, пратеће око већ оперисали, тј. били псеудофаки (псеудофакија). Обе групе су имале подгрупу са тзв. плус стањем (или plus disease) или подгрупу без удруженог налаза (глауком, сенилна дегенерација макуле).Параметри праћења су видна оштрина (тренутна/најбоља оптичка корекција) и видна функционалност преко резултата примењених стандардизованих инструмената мерења (VF-14 и Catquest-9SF). Стандардизованим упитником EQ-5D сваки пацијент је анкетиран о субјективном осећају квалитета живота. Пацијенти су прегледани и анкетирани на пријему као и два месеца након хируршке интервенције. Пацијенти којима је урађена операција катаракте и на другом оку , прегледани су и анкетирани још једном и то месец дана након друге интервенције. Резултати: Око које је требало оперисати, имало је статистички значајно мању видну оштрину. Постоји значајна разлика у просечним вредностима, као и медијанама између видне оштрине оперисаног и видне оштрине неоперисаног ока (p < 0,001). Утврђено je дa постоји високо статистички значајна разлика између просечних вредности видне оштрине oка (VA) пре операције и некориговане видне оштрине (UCVA) после операције ( p < 0,001). Такође, статистичком анализом je утврђено да постоји статистички значајна разлика у просечним вредностима између најбоље кориговане видне оштрине oкa (BCVA) пре и после операције (р < 0,001), као и просечним вредностима, постоперативно, између некориговане видне оштрине ока (UCVA) и најбоље кориговане видне оштрине (BCVA) (р < 0,001) Пацијенти који су на другом оку имали катаракту, на оку које се оперише имали су мању видну оштрину у односу на групу која је на другом, пратећем оку, имала псеудофакију. Просечна вредност видне оштрине ока које се оперише у групи катаракта је 0,07±0,11 са максималном вредношћу 0,60 и минималном L+P+, а у групи псеудофакија 0,11±0,14, максималне вредности 0,70 и минималне L+P+. Пацијенти су се, посматрано према групама, статистички разликовали и по видној оштрини на другом, пратећем оку, што је веома битно јер и тај податак утиче на крајње резултате испитивања.Пацијенти који су, сем катаракте, имали још неки удружени патолошки налаз на оку, имали су и статистички значајно мању видну оштину, док то није био случај са пацијентима који су имали псеудофакију. Пацијенти у подгрупи катаракта + су имали статистички значајно мање просечне вредности видне оштрине на оку које се оперише, 0,09±0,09, максималне 0,40 и минималне вредности L+P+, у односу на пацијенте у подгрупи псеудофакија + које износе 0,14±0,15, sa максималнoм 0,50 и минималном вредношћL+P+.Постоперативни резултати свих анализираних упитника и код свих пацијената и то VF-14 (87,85±17,10 медијана 95,80), CATQ (13,72±6,30 медијана 12,00) и EQ-5D (5,78±1,47 медијана 5,00) су статистички значајно бољи од преоперативних (p<0,001). После операције катаракте сви испитаници су имали статистички значајно бољу видну функциоалност и квалитет живота. Пацијенти који су на другом оку имали псеудофакију, имају статистички значајно боље резултате VF-14 упитника и преоперативно (76,23±18,09. медијана 79,75) и постоперативно (90,89±15,66, медијана 97,90) у односу на пацијенте који су на другом оку имали катаракту. Пацијенти са псеудофакијом на другом оку имају ниже вредности CATQ, и преоперативно (21,19±7,25, медијана 21,00) и постоперативно (12,63±6,17, медијана 10,00) у односу на групу са катарактом. Ово значи да су се изјашњавали да имају мање тегоба везаних за видну функционалност. Пацијенти са псеудофакијом на другом оку имају значајно ниже вредности EQ-5D и преоперативно (7,54±1,64, медијана 7,00) и постоперативно (5,66±1,35, медијана 5,00) у односу на групу са катарактом. Ово значи да су се изјашњавали да имају значајно мање тегоба везаних за квалитет живота у односу на групу са катарактом.Закључак: Око које је требало оперисати, имало је статистички значајно мању видну оштрину. Постоји, високо статистички значајна разлика између просечних вредности видне оштрине ока пре операције и некориговане видне оштрине после операције. Постоперативно, просечне вредности најбоље кориговане видне оштрине ока статитички су значајно веће од просечних вредности некориговане видне оштрине. Пацијенти су статистички чешће оперисали почетну форму катаракте у односу на одмаклу, матурну катаракту.Пацијенти који су на другом оку имали катаркту, на оку које се оперише су имали мању видну оштрину у односу на групу која је на другом, пратећем оку, имала псеудофакију. Пацијенти су се, посматрано према групама, статистички разликовали и по видној оштрини на другом, пратећем оку, што је веома битно јер и тај податак утиче на крајње резултате испитивања Пацијенти који су, сем катаркте, имали још неки удружени патолошки налаз на оку, имали су и статистички значајно мању видну оштрину, док то није био случај са пацијентима који су имали псеудофакију. Квалитет живота и видна функционалност, анализирани помоћу сва три упитника и код свих пацијената, без обзира на припадност групи, статистички су значајно бољи после операције катаркте. Пацијенти са псеудофакијом имају статистички значајно боље резултате VF- 14 упитника, и проперативно и постоперативно, у односу на пацијенте у групи катаракта. Пацијенти који су имали псеудофакију на другом оку имају ниже вредности CATQ, и преоперативно и постоперативно, у односу на групу са катарактом. Пацијенти са псеудофакијом имају значајно ниже вредности EQ-5D упитника и преоперативно и постоперативно у односу на групу са катарактом.sr
dc.language.isosccsr
dc.publisherУниверзитет у Приштини (Косовска Митровица), Медицински факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Приштини [Косовска Митровица]sr
dc.subjectсенилна катарактаsr
dc.subjectхирургија катарактеsr
dc.subjectвидна функционалностsr
dc.subjectквалитет животаsr
dc.subjectVF-14 упитникsr
dc.subjectCatquest-9SF упитникsr
dc.subjectEQ-5D упитникsr
dc.titleУтицај хирургије сенилне катаракте на видну функционалност и квалитет живота оперисаних пацијенатаsr
dc.title.alternativeImpact of cataract surgery on visual function and quality of life in treated patientsen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-NDsr
dcterms.abstractJakšić, Vesna; Vukša, Dubravka I.; Uticaj hirurgije senilne katarakte na vidnu funkcionalnost i kvalitet života operisanih pacijenata;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/60633/dubravka_vuksa_dd.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record