Show simple item record

Short spoken expressions of the verbal origin in the assembly speech – occurence, meaning, function

dc.contributor.advisorPešikan-Ljuštanović, Ljiljana
dc.contributor.advisorMarinković, Dušan
dc.contributor.otherŠljukić, Srđan
dc.contributor.otherDelić, Lidija
dc.contributor.otherPralica, Dejan
dc.contributor.otherPešikan-Ljuštanović, Ljiljana
dc.contributor.otherMarinković, Dušan
dc.creatorBarišić-Joković, Vanja
dc.date.accessioned2017-03-06T09:43:19Z
dc.date.available2017-03-06T09:43:19Z
dc.date.available2020-07-03T13:49:28Z
dc.date.issued2016-05-21
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/7690
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija145742841523991.pdf?controlNumber=(BISIS)100255&fileName=145742841523991.pdf&id=5030&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=100255&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije14574284215262.pdf?controlNumber=(BISIS)100255&fileName=14574284215262.pdf&id=5031&source=NaRDuS&language=srsr
dc.description.abstractOva doktorska disertacija posvećena je izučavanju govornih izraza usmenog porekla u skupštinskom govoru Narodne skupštine Republike Srbije, zasnovanom na bazi koja obuhvata 19 godina skupštinskih zasedanja, 1997–2015. godine. Iz naslova disertacije Govorni izrazi usmenog porekla u skupštinskom govoru – zastupljenost, značenje, funkcija proističu predmetni i teorijsko-metodološki prostor istraživanja, kao i osnovna jedinica analize: govorni izraz usmenog porekla. S obzirom na to da je relativno malo domaćih naučnih radova posvećeno govornim izrazima usmenog porekla u savremenom / političkom govoru, cilj ovog rada bio je da formira bazu takvih izraza i da ih u kontekstu analizira, da istraži njihovu zastupljenost, značenje i funkciju. Delimična inspiracija za ovo istraživanje bio je inovativni rad Gerija Alana Fajna (Gary Alan Fine), koji je folkloristici ponudio sociološke i socio-psihološke metode koji će folklorne narative tumačiti kao delove socijalnog sistema, a sociologiji etnografiju malih grupa, proučavanje mikrostruktura i minijaturnih društvenih fenomena, koji mogu pomoći da se pronaĎu odgovori u makrosociologiji. U svetlu njegove teorije „mreže i cevovoda― (conduit theory) nije bilo ni relevatnijeg mesta od Narodne skupštine, ni relevatnije socijalne grupe od narodnih poslanika za ovakvo istraživanje. Odgovor za kojim traga ovaj rad jeste kako se najviša društvena i politička elita, u najznačajnijoj instituciji odnosi prema delu narodne tradicije, a taj odgovor, prema Fajnovoj teoriji može dati odgovore i na neka značajnija otvorena pitanja celog društva.sr
dc.description.abstractThis doctoral dissertation is dedicated to the research of spoken expressions of the verbal origin in the speech of the National Assembly of the Republic of Serbia, founded on the base which comprises of 19 years of the Assembly sessions, 1997 to 2015. Thematic and theoretical – methodological area of the research, as well as the basic unit of the analysis: spoken expression of the verbal origin have been derived from the dissertation title SPOKEN EXPRESSIONS OF THE VERBAL ORIGIN IN THE ASSEMBLY SPEECH – OCCURENCE, MEANING, FUNCTION. Considering that relatively few national scientific papers are dedicated to spoken expressions of the verbal origin in the contemporary / political speech, the aim of this dissertation was to create a base of such phrases and to analyze them in the context as well as to study their occurrence, meaning and function. A part of inspiration for this research was an innovative work of Gary Alan Fine, which offered to folkloristics sociological and socio-psychological methods which interpreted folklore stories as segments of a social system; to sociology, it offered ethnography of small groups, a study of microstructures and miniature social phenomena which can assist in generating the answers in macrosociology. In the light of his theory - conduit theory, there was neither more prominent place than the National Assembly, nor more prominent social group than members of the parliament, for this research. The issue which this dissertation is aiming to address is how the social and political elite, in the most significant institution deals with the segment of national tradition. This issue according to Fine's theory can also raise some more significant questions related to the whole society.en
dc.languagesr (cyrillic script)
dc.publisherУниверзитет у Новом Саду, Студије при универзитетуsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Новом Садуsr
dc.subjectgovorni izrazi usmenog poreklasr
dc.subjectShort spoken expressions of the verbal origin in the assembly speech – occurrenceen
dc.subjectmeaningen
dc.subjectfunction.en
dc.subjectskupštinski govorsr
dc.subjectkletvesr
dc.subjectzakletvesr
dc.subjectblagoslovisr
dc.subjectposlovicesr
dc.subjectizrekesr
dc.subjectNarodna skupštinasr
dc.subjectposlaniksr
dc.titleKratki govorni izrazi usmenog porekla u skupštinskog govoru – zastupljenost, značenje, funkcijasr
dc.title.alternativeShort spoken expressions of the verbal origin in the assembly speech – occurence, meaning, functionen
dc.typedoctoralThesissr
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractПешикан-Љуштановић, Љиљана; Маринковић, Душан; Шљукић, Срђан; Делић, Лидија; Пралица, Дејан; Пешикан-Љуштановић, Љиљана; Маринковић, Душан; Баришић-Јоковић, Вања; Кратки говорни изрази усменог порекла у скупштинског говору – заступљеност, значење, функција; Кратки говорни изрази усменог порекла у скупштинског говору – заступљеност, значење, функција;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/39406/IzvestajKomisije7969.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/39407/Disertacija7969.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record