Show simple item record

Investigation of the presence, serovars and antimicrobial resistance of Salmonella spp. in reptiles and amphibians

dc.contributor.advisorKrnjaić, Dejan
dc.contributor.otherPopović, Nikola
dc.contributor.otherStanimirović, Zoran
dc.contributor.otherŠekler, Milanko
dc.contributor.otherMatović, Kazimir
dc.creatorBošnjak, Ivan
dc.date.accessioned2017-02-20T10:22:57Z
dc.date.available2017-02-20T10:22:57Z
dc.date.available2020-07-03T09:29:50Z
dc.date.issued2016-09-26
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/7554
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=4519
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:14533/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=48624399
dc.description.abstractSalmonele predstavljaju veoma važne patogene mikroorganizme ljudi i životinja koji su odgovorni za 93,8 miliona infekcija i 155.000 smrtnih slučajeva ljudi godišnje u svetu. Uzročnik vedine slučajeva salmoneloze ljudi je hrana, ali su i brojne infekcije posledica direktnog ili indirektnog kontakta sa životinjama. Gmizavci predstavljaju značajni rezervoar velikog broja podvrsta i serovarijeteta Salmonella spp., a brojni radovi potvrđuju mogudnost prenošenja ovih bakterija sa gmizavaca na ljude. Cilj ove disertacije je bio da se ustanovi prisustvo i raširenost serovarijeteta Salmonella spp. i njihove rezistencije prema antimikrobnim sredstvima. Od aprila 2012. do aprila 2016. godine bakteriološki su ispitivani brisevi i feces 317 gmizavaca i vodozemaca, slobodnih u prirodi, držanih u zoološkom vrtu ili gajenih kao kudni ljubimci (152 kornjače, 76 guštera, 73 zmije i 16 žaba) poreklom od 42 različite vrste i izolovano je ukupno 57 sojeva Salmonella enterica (18,93%) od 301 gmizavca, za razliku od vodozemaca gde su svi uzorci bili negativni. Salmonella enterica je izolovana kod 24 kornjače (15,79%,), 14 guštera (18,42%) i 19 zmija (26,03%), a nakon serotipizacije 41 soj je identifikovan kao S. enterica subsp. enterica (I) i 16 kao S. enterica subsp. diarizonae (IIIb). Ukupno je serotipizacijom utvrđeno prisustvo 24 različita serovarijeteta Salmonella enterica, od kojih po prvi put u Srbiji 10 serovarijeteta, a jedan determinisani serovarijetet se ne nalazi u White-Kauffmann-Le Minor tabeli. Kod sojeva Salmonella nije utvrđena rezistencija prema ispitivanim antimikrobnim sredstvima. Salmonella Enteritidis, Salmonella Hadar i Salmonella Thompson koje su otkrivene kod gmizavaca spadaju u serovarijetete Salmonella koje dovode do infekcija ljudi. Dobijeni rezultati nedvosmisleno ukazuju da gmizavci, kako slobodni u prirodi tako i u zoološkom vrtu ili držani kao kudni ljubimci, mogu predstavljati rezervoar Salmonella spp., što je od velikog epidemiološkog značaja usled zoonoznog potencijala uzročnika. Otkrivanje retkih i egzotičnih serovarijeteta Salmonella spp. ukazuje na neophodnost sprovođenja daljih sveobuhvatnih istraživanja i sistematskog pristupa u razjašnjenju uloge gmizavaca u epidemiologiji salmoneloze.sr
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Факултет ветеринарске медицинеsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectgmizavcisr
dc.subjectamphibiansen
dc.subjectprevalencijasr
dc.subjectrezistencija prema antimikrobnim sredstvimasr
dc.subjectSalmonellasr
dc.subjectserovarijetetisr
dc.subjectvodozemcisr
dc.subjectantimicrobial resistanceen
dc.subjectreptilesen
dc.subjectprevalenceen
dc.subjectSalmonellaen
dc.subjectserovarsen
dc.titleIspitivanje prisustva, serotipske pripadnosti i rezistencije prema antimikrobnim sredstvima Salmonella spp. kod gmizavaca i vodozemacasr
dc.title.alternativeInvestigation of the presence, serovars and antimicrobial resistance of Salmonella spp. in reptiles and amphibiansen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC
dcterms.abstractКрњаић, Дејан; Шеклер, Миланко; Матовић, Казимир; Поповић, Никола; Станимировић, Зоран; Бошњак, Иван; Испитивање присуства, серотипске припадности и резистенције према антимикробним средствима Салмонелла спп. код гмизаваца и водоземаца; Испитивање присуства, серотипске припадности и резистенције према антимикробним средствима Салмонелла спп. код гмизаваца и водоземаца;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/19790/IzvestajKomisije7665.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/19789/Disertacija.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record