Show simple item record

Population dynamics, flight activity and natural enemies of alfalfa aphids (Aphididae:Hemiptera)

dc.contributor.advisorPetrović-Obradović, Olivera
dc.contributor.otherRadonjić, Anđa
dc.contributor.otherKrstić, Branka
dc.contributor.otherTomanović, Željko
dc.contributor.otherVuković, Ana
dc.creatorJovičić, Ivana
dc.date.accessioned2017-02-20T10:22:02Z
dc.date.available2017-02-20T10:22:02Z
dc.date.available2020-07-03T09:02:43Z
dc.date.issued2016-09-08
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=4443
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/7520
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:14430/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=48526863
dc.description.abstractIstraživanja biljnih vaši lucerke i njihovih prirodnih neprijatelja obavljena su na 44 lokaliteta iz 16 okruga na teritoriji Srbije. Utvrđeno je prisustvo tri vrste biljnih vaši: Acyrthosiphon pisum, Aphis craccivora i Therioaphis trifolii. Invazivna vrsta u Evropi - Acyrthosiphon kondoi, nije nađena na lucerki niti na drugim biljkama domaćinima. Na lucerištima u Srbiji nađeno je osam vrsta afidofagnih bubamara, šest vrsta primarnih parazitoida i tri vrste trombidoidnih grinja, od kojih je Erythraeus serbicus nova vrsta za nauku, a Allothrombium clavatum nova vrsta za faunu Srbije. Populaciona dinamika biljnih vaši i prirodnih neprijatelja istraživana je na područjima intenzivnog gajenja lucerke, na lokalitetima Ovča i Progar. Jedinke su prikupljane na svakih 10 dana tokom svih pet otkosa lucerke. Tokom trogodišnjih istraživanja populacione dinamike prikupljeno je više od 12000 jedinki vaši. Dominantna vaš na lucerki je T. trifolii, zastupljena u relativnoj brojnosti od 61%. Druga po brojnosti je A. pisum (34%), dok je A. craccivora ostvarila veoma malu relativnu (5%) i apsolutnu brojnost. Tokom 2011. godine na oba lokaliteta biljne vaši su najveću brojnost ostvarile u prvom otkosu, dok su sušne 2012. i 2013. godine najveću brojnost postigle u letnjim ili poslednjim otkosima lucerke. Tri najzastupljenije vrste afidofagnih bubamara u celokupnim istraživanjima su Coccinella septempunctata, Hippodamia variegata i invazivna vrsta Harmonia axyridis, koja je na teritoriji Srbije prvi put zabeležena pre osam godina. Utvrđena je statistički značajna pozitivna korelacija (iznad 0,5) između broja vaši i broja afidofagnih bubamara, za svaku godinu pojedinačno i ukupno za sve godine istraživanja. Na osnovu dvofaktorijalne analize varijanse (ANOVA) utvrđen je statistički značajan efekat različitih lokaliteta na brojnost vaši, a na brojnost afidofagnih bubamara statistički značajan efekat imaju različite eksperimentalne godine. Najveću stopu parazitiranosti imala je vrsta A. craccivora, a najbrojniji parazitoid ove vaši je Lysiphlebus fabarum. Aphidius ervi je dominantna vrsta primarnih parazitoida A. pisum. Najmanja stopa parazitiranosti zabeležena je na T. trifolii...sr
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Пољопривредни факултетsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Integrated and Interdisciplinary Research (IIR or III)/43001/RS//
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectbiljne vašisr
dc.subjectaphidsen
dc.subjectAcyrthosiphon pisumen
dc.subjectAphis craccivoraen
dc.subjectTherioaphis trifoliien
dc.subjectAcyrthosiphon kondoien
dc.subjectalfalfaen
dc.subjectnatural enemiesen
dc.subjectHarmonia axyridisen
dc.subjectErythraeus serbicusen
dc.subjectvectors of plant virusesen
dc.subjectAcyrthosiphon pisumsr
dc.subjectAphis craccivorasr
dc.subjectTherioaphis trifoliisr
dc.subjectAcyrthosiphon kondoisr
dc.subjectlucerkasr
dc.subjectprirodni neprijateljisr
dc.subjectHarmonia axyridissr
dc.subjectErythraeus serbicussr
dc.subjectvektori biljnih virusasr
dc.titlePopulaciona dinamika, let i prirodni neprijatelji biljnih vaši lucerke (Aphididae: Hemiptera)sr
dc.title.alternativePopulation dynamics, flight activity and natural enemies of alfalfa aphids (Aphididae:Hemiptera)en
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractПетровић-Обрадовић, Оливера; Крстић, Бранка; Вуковић, Aна; Томановић, Жељко; Радоњић, Aнђа; Јовичић, Ивана; Популациона динамика, лет и природни непријатељи биљних ваши луцерке (Aпхидидае: Хемиптера); Популациона динамика, лет и природни непријатељи биљних ваши луцерке (Aпхидидае: Хемиптера);
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/13558/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/13559/Referat.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record