Show simple item record

The predictive values of the characteristics of female synchro swimming

dc.contributor.advisorAhmetović, Zlatko
dc.contributor.otherMeđedović, Bojan
dc.contributor.otherMadić, Dejan
dc.creatorStanković, Slađana
dc.date.accessioned2017-02-08T11:39:11Z
dc.date.available2017-02-08T11:39:11Z
dc.date.available2020-07-04T14:21:11Z
dc.date.issued2016-09-26
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/7492
dc.identifier.urihttp://educons.edu.rs/studije/doktorske-studije/repozitorijum/sr
dc.description.abstractOsnovni cilј ovog istraživanja bio je utvrditi u kojoj meri odreĎeni broj obeležja sinhronih plivačica hipotetski objašnjava rezultate i nudi predikciju. Istraživanjem je obuhvaćeno 35 sinhronih plivačica, telesne visine 162,7±5,26cm i telesne mase 51,3±5,35kg koje su u redovnom trenažnom procesu i takmiče se u juniorskoj konkurenciji (uzrasta od 16 do 18 godina). Uzorak od 35 ispitanica podelјen je u dva posebna subuzorka - prema vrednostima kriterijumske varijable. Varijable morfoloških karakteristika dobijene su analizom telesnog sastava ispitanica metodom bioelektrične impedance (BIA). Varijable za procenu motoričkih sposobnosti obuhvatale su 11 testova za procenu motoričkih sposobnosti i dva testa za procenu specifičnih motoričkih sposobnosti. Varijable za procenu funkcionalnih sposobnosti ustanovlјene su pomoću četiri testa. Varijable za procenu izvoĎenja figura obuhvatale su dve osnovne i dve izvučene figure prema FINA pravilniku. Obrada podataka izvršena je pomoću statističkog programa SPSS 20.0. Za svaku varijablu prikazani su osnovni centralni i disperzioni parametri. Dobijeni rezultati analize varijanse (ANOVA) pokazuju da postoji razlika izmeĎu grupa ispitanica u odnosu na sve istraživane prostore. Za definisanje razlika višedimenzionalnog prostora koršćena je metoda multivarijantne analize varijanse (MANOVA). Rezultati korelacione analize pokazali su da su funkcionalne sposobnosti, fleksibilnost, snaga i specifična motorika značajni prediktori uspeha sinhronih plivačica. Faktorska analiza ukazuje na postojanje tri generalna faktora koji objašnjavaju 60% ukupnog varijabiliteta. U istraživanju je dobijen veći broj veza koje su očekivane s obzirom na bliskost prirode motoričkog ispolјavanja u svim testiranim subprostorima. Dobijeni rezultati nameću potrebu za organizovanjem novih istraživanja koja će omogućiti bolјe razumevanje funkcionosanja organizma sinhronih plivačica. Rezultati ovog istraživanja od velike su praktične primenlјivosti, doprineće kvalitetnijoj pripremi takmičarki a samim tim i omogućiti postizanje vrhunskih rezultata.sr
dc.language.isosrpsr
dc.publisherУниверзитет Едуконс, Факултет за спорт и туризамsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет Едуконсsr
dc.subjectsinhrono plivanjesr
dc.subjecttelesni sastavsr
dc.subjectmotoričke i funkcionalne sposobnostisr
dc.subjectrezultatska efikasnost.sr
dc.subject.classificationFizičko vaspitanje i sportsr
dc.titlePrediktivne vrednosti obeležja sportistkinja u sinhronom plivanjusr
dc.title.alternativeThe predictive values of the characteristics of female synchro swimmingen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-NDsr
dcterms.abstractAхметовић, Златко; Међедовић, Бојан; Мадић, Дејан; Станковић, Слађана; Предиктивне вредности обележја спортисткиња у синхроном пливању; Предиктивне вредности обележја спортисткиња у синхроном пливању;
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/61879/bitstream_61879.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/61880/bitstream_61880.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_7492


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record