Show simple item record

The research of environmental parameters and analysis of the impact on the quality of yield

dc.contributor.advisorСтевовић, Светлана
dc.contributor.otherИлић, Марина
dc.contributor.otherПолавдер, Светлана
dc.contributor.otherМијуца, Дубравка
dc.contributor.otherТодоровић, Драгана
dc.creatorМарковић, Јелена С.
dc.date.accessioned2016-12-30T21:01:22Z
dc.date.available2016-12-30T21:01:22Z
dc.date.available2020-07-04T15:24:51Z
dc.date.issued2016-12-12
dc.identifier.urihttp://www.unionnikolatesla.edu.rs/?gl_pgl=100&gl_pgr=9&gl_subnv=r&news_id=276&gl_bpg=P2dsX3BnbD0xMDAmZ2xfcGdyPTcmZ2xfc3VibnY9cg==sr
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/7395
dc.description.abstractU ovom referatu prikazan je uticaj parametara životne sredine na količinu i kvalitet prinosa. Parametri životne sredine pokazali su da su jako bitni i da imaju važnu ulogu ukoliko se želi postici dobar prinos nekog poljoprivrednog proizvoda. Zbog umereno kontinentalne klime koja dominira u Južnom delu Srbije, konkretno u Pčinjskom regionu klimatski faktori, odnosno parametri životne sredine pogoduju razvoju poljoprivrede. Kvalitet zemljišta je ispitivan u odnosu na delovanje parametara životne sredine. Rezultati ispitivanja fizičko hemijskih karakteristika zemljišta, azota, fosfora, kalijuma, pH i humusa pokazali su zadovoljavajući kvalitet, tako da je zemljište u pčinjskom regionu pogodno za razvoj poljoprivrede. Humus u ispitivanom zemljištu bio je od 3-3,5, dok je pH oko 7. Neki uzorci zemljišta imali su veći procenat K i P. Zemljište koje je ispitivano je tipa gajnjaca. Shodno tome da su se fizičko hemijski parametri zemljišta pokazali zadovoljavajucim, kvalitet zemljišta nisu mogle da naruše ni poplave. Zemljište i nakon poplava pokazalo je slične vrednosti parametara kvaliteta, kao i pre poplava. Sa ispitivanih uzoraka zemljišta ispitivani su i uzorci biljnih kultura: žitarica (pšenica, kukuruz i jecam), voca (jabuka,višnja), povrca (krompir). U ovim uzorcima ispitivano je prisustvo i kolicina radionuklida i to 40K, 232Th, 236Ra, 238U, 235U i 137Cs. Radioaktivnost je ispitivana i u uzorcima zemljišta. Ispitivani su i suvi prinosi, kojima je određivan sadržaj vlage nakon delovanja nekih parametara životne sredine. Suvi prinosi nisu pokazali velike promena, pod dejstvom nekih parametara životne sredine, po pitanju sadržaja vlage i boje. U uzorcima zemljišta pored fizicko-hemijskih parametara kvaliteta i radioaktivnosti ispitivano je i prisustvo POPs jedinjenja, jer su se lokacije sa kojih su uzorci uzimani nalazile pored autoputa A-75 koji je u periodu istraživanja bio u izgradnji. Metode korišcene za ispitivanje uzoraka zemljišta, žitarica, voća i povrća sufizičko-hemijske, hromatografske i statitičke, korišcene su i metode za ispitivanje radioaktivnosti. Fizičko – hemijskim metodama ispitivani su parametri kvaliteta zemljišta i prinosa, u Poljoprivrednom zavodu u Vranju. Hromatografskim metodama ispitivana su POPs jedinjenja u Zavodu za javno zdravlje (ekološka laboratorija). Analize ispitivanja radioaktivnosti rađene su u Institutu za nuklearne nauke “Vinča” u Laboratoriji za zaštitu od zračenja i zaštitu životne sredine.sr
dc.language.isosrpsr
dc.publisherУниверзитет Унион Никола Тесла, Факултет за екологију и заштиту животне средине (ФЕЗС)sr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет Унион Никола Теслаsr
dc.subjectпараметри животне срединеsr
dc.subjectземљиштеsr
dc.subjectбиљне културеsr
dc.subjectметодеsr
dc.subjectрадиоактивностsr
dc.subject.classificationЕкологја и заштита животне срединеsr
dc.titleИстраживања параметара животне средине и анализа утицаја на квалитет приносаsr
dc.title.alternativeThe research of environmental parameters and analysis of the impact on the quality of yielden
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseARRsr
dcterms.abstractStevović, Svetlana; Mijuca, Dubravka; Todorović, Dragana; Polavder, Svetlana; Ilić, Marina; Marković, Jelena S.; Istraživanja parametara životne sredine i analiza uticaja na kvalitet prinosa;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/63047/disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/63048/izvestaj.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_7395


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record