Show simple item record

Investigation of predictors of hepatitis b vaccination status in persons employed in healthcare institutions

dc.contributor.advisorKisić-Tepavčević, Darija
dc.contributor.otherPekmezović, Tatjana
dc.contributor.otherMaksimović, Nataša
dc.contributor.otherGledović, Zorana
dc.creatorKanazir, Milena S.
dc.date.accessioned2016-12-30T16:13:14Z
dc.date.available2016-12-30T16:13:14Z
dc.date.available2020-07-03T08:49:03Z
dc.date.issued2016-09-30
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=4289
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/7314
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:14069/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:14226/bdef:Izvestaj/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=48485903
dc.description.abstractUvod: Osobe zaposlene u zdravstvenim ustanovama predstavljaju kohortu visokog rizika za nastanak infekcije izazvane virusom hepatitisa B (HBV). Procenjuje se da se, na globalnom nivou, svake godine 600.000-800.000 osoba zaposlenih u zdravstvenim ustanovama poseče ili ubode iglom na radnom mestu. Takođe, prema ovim procenama, oko 5,9% zdravstvenih radnika biva izloženo HBV što rezulira sa oko 66.000 novoinficiranih. U zemljama u razvoju za 40-60% svih HBV infekcija u grupi zdravstvenih radnika odgovorna je profesionalna ekspozicija. U razvijenim zemljama je nešto manje od 10% slučajeva hepatitisa B u grupi zdravstvenih radanika povezano sa kontaktom sa krvlju i krvnim derivatima na radnom mestu, što se dovodi u vezu sa značajno većim vakcinalnim obuhvatom. Iako je bezbedna i efektivna vakcina dostupna od 1982. godine, veliki broj zdravstvenih radnika na globalnom nivou se ne vakciniše protiv ove bolesti. Istraživanja na nivou svetske populacije su pokazala da je oko 90% zdravstvenih radnika svesno činjenice da je potrebno da se vakcinišu, ali da samo nešto više od 50% to i uradi. Stoga, danas se smatra da se u pozadini prijemčivosti vakcine protiv hepatitisa B u grupi zdravstvenih radnika nalazi čitav niz psiholoških, profesionalnih i bihejvioralnih faktora koji potencijalno utiču na ovu komplesnu sliku. Ciljevi: (I) Procena prevalencije vakcinacije protiv hepatitisa B u grupi osoba zaposlenih u ustanovama tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite u Beogradu; (II) Ispitivanje znanja, stavova i ponašanja osoba zaposlenih u zdravstvenim ustanovama u vezi sa vakcinacijom protiv hepatitisa B; (III) Ispitivanje prediktora vakcinalnog statusa povezanog sa imunizacijom protiv hepatitisa B kod osoba zaposlenih u zdravstvenim ustanovama. Materijal i metod: Istraživanje je dizajnirano po tipu studije preseka. Target grupu činili su svi zaposleni u Kliničkom centru Srbije (KCS) u Beogradu, koji su metodom slučajnog izbora, po principu formiranja višefaznog uzorka, selektovani za uključivanje u studiju tokom decembra 2015. godine. Uzorak je činio 7,1% svih zaposlenih u KCS. Osnovni instrument za prikupljanje podataka bio je strukturirani upitnik, koji je sastavljen na bazi literaturnih podataka. Prvi deo upitnika obuhvatio je socijalno-demografske i profesionalne karakteristike ispitanika: pol, uzrast, bračni status, obrazovanje, zanimanje, tip radnog mesta i ukupan broj godina radnog staža. Drugi deo sadržao je upitnik o znanju o hepatitisu B...sr
dc.description.abstractIntroduction: Hepatitis B infection is a major cause of occupational disease among health-care workers (HCWs) worldwide. It has been estimated that every year approximately 600-800,000 cut and puncture injures occur in this professional group. Furthermore, the global annual proportion of the HCWs exposed to hepatitis B virus (HBV) has been estimated at 5.9%, corresponding to about 66,000 HBV infections. In developing countries, 40-60% of HBV infections in HCWs was attributed to professional hazard, while in developed countries the attributed fraction was less than 10% due to greater vaccination coverage. In spite of availability of the safe and effective vaccine since 1982, the overall prevalence of hepatitis B vaccination, in this susceptible cohort, has not reached satisfactory level. While approximately 90% of the HCWs are aware of the necessity of the hepatitis B vaccination at workplace, only half of them completed their vaccination program against HBV. Apparently, there are numerous psychological, occupational and behavioral factors that should be taken into consideration when predicting the hepatitis B vaccine acceptance in this susceptible cohort. Aims: (I) to estimate the prevalence of hepatitis B vaccination among HCWs of a national health care centre in Serbia; (II) to analyze the knowledge, attitudes and behaviors regarding hepatitis B vaccination among HCWs; (III) to assess the independent predictors of hepatitis B vaccination status in this susceptible cohort. Material and methods: A cross-sectional study design was applied in order to explore predictors of hepatitis B vaccine status among HCWs in the largest clinical centre in Serbia. A random sample of HCWs stratified by occupation was selected from the list of employees during December 2015, with the sample structure reflecting the occupational distribution in the Clinical Centre of Serbia. The sample comprised 7.1% of the employees at the Clinical Centre of Serbia. The relevant data in this study were collected by means of questionnaire, derived and adapted from others surveys. The questionnaire consisted of four parts. First part comprised demographic and professional data comprising gender, age, marital status, occupation, work site and duration of work experience...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Медицински факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjecthepatitis Bsr
dc.subjecthepatitis Ben
dc.subjectvaccinationen
dc.subjecthealth-care workersen
dc.subjectacceptanceen
dc.subjectvakcinacijasr
dc.subjectobuhvatsr
dc.subjectzdravstveni radnicisr
dc.titleIspitivanje prediktora vakcinalnog statusa povezanog sa imunizacijom protiv hepatitisa B kod osoba zaposlenih u zdravstvenim ustanovamasr
dc.title.alternativeInvestigation of predictors of hepatitis b vaccination status in persons employed in healthcare institutionsen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractКисић-Тепавчевић, Дарија; Гледовић, Зорана; Максимовић, Наташа; Пекмезовић, Татјана; Каназир, Милена С.; Испитивање предиктора вакциналног статуса повезаног са имунизацијом против хепатитиса Б код особа запослених у здравственим установама; Испитивање предиктора вакциналног статуса повезаног са имунизацијом против хепатитиса Б код особа запослених у здравственим установама;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/9331/IzvestajKomisije.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/9330/Disertacija.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record