Show simple item record

Emotional reactivity and basic structure of personality

dc.contributor.advisorOpačić, Goran
dc.contributor.otherKnežević, Goran
dc.contributor.otherSavić, Danka
dc.creatorĐurović, Boris M.
dc.date.accessioned2016-12-30T16:08:18Z
dc.date.available2016-12-30T16:08:18Z
dc.date.available2020-07-03T10:05:46Z
dc.date.issued2016-09-28
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/7255
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=4304
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:14093/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:14261/bdef:Izvestaj/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=527743383
dc.description.abstractПретходнo истраживање овог аутора, о вези између емоционалне реактивности и психопатије, није утврдило постојање негативне повезаности у смислу да особе са психопатском структуром личности испољавају слабију емоционалну реактивност. Истраживање је заправо продубило проблем, указујући да је и међу непсихопатама пронађен одређен број емоционално нереактивних испитаника. На трагу ових налаза, у овом истраживању и даље смо проучавали емоционалну реактивност испитаника али смо психопатију заменили свеобухватнијим петофакторским моделом личности, укључујући и дезинтеграцију...sr
dc.description.abstractPrevious study of the author about the connection between emotional reactivity and psychopathy did not determine the existence of negative relations in the sense that individuals with a psychopathic personality structure display weaker emotional reactivity. The research has, in fact, expanded the problem, as it pointed out that even among the non-psychopathic personalities there was a certain number of emotionally non-reactive participants. Following these findings in this research we have studied emotional reactivity of the participants but we replaced psychopathy with an all-encompassing five-factor model of personality, plus disintegration...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филозофски факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectпетофакторски модел личностиsr
dc.subjectFive Factor Personality Modelen
dc.subjectдезинтеграцијаsr
dc.subjectелектродермална реакцијаsr
dc.subjectкрвни притисакsr
dc.subjectброј откуцаја срцаsr
dc.subjectброј респирацијаsr
dc.subjectNEO PI-Rsr
dc.subjectDELTA-30sr
dc.subjectDisintegrationen
dc.subjectElectrodermal Reactionen
dc.subjectBlood pressureen
dc.subjectHeart Rateen
dc.subjectRespiration Rateen
dc.subjectNEO PI-Ren
dc.subjectDELTA-30en
dc.titleЕмоционална реактивност и базична структура личностиsr
dc.title.alternativeEmotional reactivity and basic structure of personalityen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseARR
dcterms.abstractОпачић, Горан; Кнежевић, Горан; Савић, Данка; Ђуровић, Борис М.; Emocionalna reaktivnost i bazična struktura ličnosti;
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/27921/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/27922/IzvestajKomisije.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/27921/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/27922/IzvestajKomisije.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_7255


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record