Show simple item record

Assisted fertilization outcome assesment using ovarian reserve tests

dc.contributor.advisorRadunović, Nebojša
dc.contributor.otherVujović, Svetlana
dc.contributor.otherVidaković, Snežana
dc.contributor.otherBila, Sreten
dc.creatorMicić, Jelena D.
dc.date.accessioned2016-12-24T16:16:04Z
dc.date.available2016-12-24T16:16:04Z
dc.date.available2020-07-03T08:48:31Z
dc.date.issued2016-07-14
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/7160
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=4258
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:14000/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:14172/bdef:Izvestaj/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=48477967
dc.description.abstractUvod: Optimizacija i individualizacija kontrolisane ovarijalne hiperstimulacije postaje sve značajnija, pa se brojna ispitivanja bave identifikacijom kliničkih parametara koji mogu da utiču na ovarijalni odgovor, kao i da povećaju efikasnost i bezbednost primenjene stimulacije. Cilj ovog istraživanja je ispitivanje mogućnosti predviđanja ovarijalnog odgovora i ishoda asistirane fertilizacije na osnovu biomarkera funkcionalne ovarijalne rezerve, kao i identifikacija onog koji bi imao preciznost nezavisnu od primenjenog protokola stimulacije. Metodologija:Prospektivna kohortna studija je obuhvatila 363 pacijentkinje u postupku asistirane fertilizacije u okviru Nacionalnog programa na Klinici za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije. Svima su određeni starost, indeks telesne mase, uzrok i vrsta infertiliteta. Broj antralnih folikula i vrednosti AMH, Inhibina B, FSH, LH, estradiola, progesterona i testosterona u serumu su mereni drugog dana ciklusa pre započinjanja stimulacije. Broj i kvalitet dobijenih oocita i embriona i stope biohemijskih i kliničkih trudnoća su korišćeni za evaluaciju prediktivne mogućnosti ovih biomarkera. Rezultati: Pokazano je da su starost ispitanica, broj antralnih folikula, vrednost AMH i odnos FSH/LH prediktori broja dobijenih oocita kao i stope trudnoća. Dodatno, broj antralnih folikula je bio najvažniji paramtar koji je uticao na broj dobijenih oocita i stopu trudnoća, nezavisno od primenjenog protokola stimulacije...sr
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Медицински факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectkontrolisana ovarijalna hiperstimulacijasr
dc.subjectcontrolled ovarian stimulationen
dc.subjectovarijalna rezervasr
dc.subjectbiomarkerisr
dc.subjectovarijalni odgovorsr
dc.subjectishod asistirane fertilizacijesr
dc.subjectbroj antralnih folikulasr
dc.subjectovarian reserveen
dc.subjectbiomarkersen
dc.subjectovarian responseen
dc.subjectassisted fertilization outcomeen
dc.subjectantral follicle counten
dc.titlePredviđanje ishoda asistirane fertilizacije na osnovu testova ovarijalne rezervesr
dc.title.alternativeAssisted fertilization outcome assesment using ovarian reserve testsen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractРадуновић, Небојша; Видаковић, Снежана; Вујовић, Светлана; Била, Сретен; Мицић, Јелена Д.; Предвиђање исхода асистиране фертилизације на основу тестова оваријалне резерве; Предвиђање исхода асистиране фертилизације на основу тестова оваријалне резерве;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/9120/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/9121/IzvestajKomisije.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_7160


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as openAccess