Show simple item record

The impact of global capital markets on the capital market in Serbia

dc.contributor.advisorVasiljević, Branko
dc.contributor.otherVujačić, Ivan
dc.contributor.otherMarinković, Srđan
dc.creatorRakočević, Rade M.
dc.date.accessioned2016-11-20T10:44:19Z
dc.date.available2016-11-20T10:44:19Z
dc.date.available2020-07-03T09:44:13Z
dc.date.issued2016-09-27
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=4160
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/7043
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:13765/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=48408847
dc.description.abstractDoktorska disertacija “Uticaj svjetskog tržišta kapitala na tržište kapitala u Srbiji” bavi se istraživanjem uticaja svjetskog tržišta kapitala na srpsko tržište kapitala u periodu od 2000- 2015. godine. Uporedo sa ponovnim razvojem trgovine akcijama u Srbiji od 2001. godine, odvijao se i proces tranzicije srpskog tržišta kapitala, prije svega kroz proces reformi regulative, kao i kroz reformu institucija i pojavu novih tržišnih učesnika. Uticaj globalnog tržišta kapitala se ogledao u sprovođenju svih ovih reformi, koje su zaokružile pravni okvir za funkcionisanje srpskog tržišta kapitala u skladu sa svjetskim standarima, kao i kroz prisustvo stranih portfolio investitora, prije svih stranih investicionih fondova, koji su u niskom nivou razvijenosti srpskog tržišta kapitala vidjeli svoju šansu za visoke profitne stope. U 2008. godini, globalno tržište kapitala je bilo pogođeno efektima hipotekarne krize u Sjedinjenim Američkim Državama, koji su potresli čitav svijet, uključujući i Srbiju. Međutim, izuzetno visoke stope rasta berzanskih cijena u Srbiji u prethodnom periodu, dovele su do formiranja nezavisnog berzanskog balona u Srbiji, koji je već počeo svoj silazni trend prije izbijanja svjetske finanisjske krize. Pad vrijednosti indeksa Beogradske berze od 90%, predstavljao je jedan od najvećih gubitaka na globalnom tržištu kapitala. Upravo činjenica da je pad berzanskih cijena počeo prije pojave globalne finansijske krize, a da su ga njeni efekti, kroz povlačenje stranih investitora sa Beogradske berze, dodatno intenzivirali, predstavlja objašnjenje dimenzija berzanskog kolapsa u Srbiji i uticaja svjetskog tržišta kapitala.sr
dc.description.abstractDoctoral dissertation “The Impact of Global Capital Markets on the Capital Market in Serbia” analyse the impact of the global capital market on Serbian capital market between 2000 and 2015. Simultaneously with the renewed development of stock market in Serbia since 2001, Serbian capital market has also been in the process of transition, before all through the process of regulation reforms, as well as through reforms of institutions and introduction of new participants on the market. The influence of the global capital market was seen in implementation of all these reforms, which completed the legal framework for operation of Serbian capital market in coherence with world standards, as well as through the presence of foreign portfolio investors, above all foreign investment funds, who saw their chance for high profit margins in the low level of development of Serbian capital market. In 2008, the global capital market was hit by the effects of the Subprime crisis in the United States of America, which shook the whole world, including Serbia. However, extremely high increase of stock market prices in Serbia in the previous period created an independent stock market bubble in Serbia, which had already started its decline before the onset of the global financial crisis. The drop in the value of Belgrade Stock Exchange indexes of 90% represented one of the biggest losses at the global capital market during 2007-2009 period.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Факултет политичких наукаsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectfinansijsko tržištesr
dc.subjectfinancial marketen
dc.subjectcapital marketen
dc.subjectstock marketen
dc.subjectworld financial crisisen
dc.subjectSerbian capital marketen
dc.subjectBelgrade Stock Exchangeen
dc.subjectforeign investorsen
dc.subjecttržište kapitalasr
dc.subjecttržište akcijasr
dc.subjectsvjetska finansijska krizasr
dc.subjectsrpsko tržište kapitalasr
dc.subjectBeogradska berzasr
dc.subjectstrani investitorisr
dc.titleUticaj svjetskog tržišta kapitala na tržište kapitala u Srbijisr
dc.title.alternativeThe impact of global capital markets on the capital market in Serbiaen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractВасиљевић, Бранко; Маринковић, Срђан; Вујачић, Иван; Ракочевић, Раде М.; Утицај свјетског тржишта капитала на тржиште капитала у Србији; Утицај свјетског тржишта капитала на тржиште капитала у Србији;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/23338/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/23339/IzvestajKomisije.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_7043


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as openAccess