Show simple item record

Political discourse in the stories of Radovan Beli Marković

dc.contributor.advisorStanojević, Dobrivoje
dc.contributor.otherDomazet, Sanja
dc.contributor.otherPantić, Mihajlo
dc.creatorIlić, Slađana L.
dc.date.accessioned2016-11-20T10:44:19Z
dc.date.available2016-11-20T10:44:19Z
dc.date.available2020-07-03T09:44:12Z
dc.date.issued2016-09-29
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=4155
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/7042
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:13760/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=48392463
dc.description.abstractУ приповеткама и причама Радована Белог Марковића политика и политичари најчешће нису примарно тема приповедања, због чега овај ставралац није „политички писац“. У његовој прози политика, на пример – терор Удбе, послератни обавезни откуп, утеривање сељака у задруге и остали видови репресије над грађанима – „из другог плана“ детерминише животна дешавања јунака. У раду се анализирају елементи политичког дискурса помоћу којих су читаоци у прилици да формирају ставове о друштвенополитичком поретку који је у Србији владао после Другог светског рата, или пак о политичким збивањима током деведесетих година двадесетог века. У првом поглављу предмет разматрања је приповест Паликућа и Тереза милости пуна (1976), која се, по заступљености политичког дискурса и начинима његове реализације, може узети и као литерарна матична ћелија „политичке“ прозе Радована Белог Марковића. У другом поглављу анализирана је збирка прича Године расплета (1992), која садржи највише елемената политичког дискурса у целокупном опусу овога писца. Напослетку, у трећем поглављу, истраживани су елементи политичког дискурса у осталим Марковићевим приповеткама...sr
dc.description.abstractPolitics and politicians, in most of the stories of Radovan Beli Marković, are not primary theme of narration, therefore Beli Marković is not considered as "political writer". But politics in his prose, for example – terror of Udba (the secret political police in communist Yugoslavia), "otkup" (confiscation of harvests by communists), violent inclusion of farmers to the cooperatives and other forms of repression against citizens in communist Yugoslavia, determines "from the depths" the life of the heroes of Beli Marković’s stories. The dissertation analyzes particularly those elements of political discourse which produce reader’s emotions and attitudes by which he is able to form a critical views on social and political order existed in Serbia after World War II, or the political events during the twentieth century in (post)communist Yugoslavia. The first chapter of the dissertation analyzes representation and realization of political discourse in the story “An Arsonist and Teresa full of Grace” (“Palikuća i Tereza milosti puna”, 1976), which can be taken as a literary stem cell of "political" prose by Radovan Beli Marković. The second chapter analyzes the collection of short stories The Years of Denouement (Godine raspleta, 1992), which contains most elements of political discourse in the whole opus of this writer. Finally, in the third chapter explored the elements of political discourse in other Beli Marković stories...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Факултет политичких наукаsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectполитички дискурсsr
dc.subjectpolitical discourseen
dc.subjectliteratureen
dc.subjectnarrative methodsen
dc.subjecttotalitarianismen
dc.subjectauthoritarianismen
dc.subjectrepressionen
dc.subjectкњижевностsr
dc.subjectприповедачки поступциsr
dc.subjectтоталитаризамsr
dc.subjectауторитаризамsr
dc.subjectрепресијаsr
dc.titleПолитички дискурс у приповеткама Радована Белог Марковићаsr
dc.title.alternativePolitical discourse in the stories of Radovan Beli Markovićen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractСтанојевић, Добривоје; Пантић, Михајло; Домазет, Сања; Илић, Слађана Л.; Politički diskurs u pripovetkama Radovana Belog Markovića;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/23331/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/23332/IzvestajKomisije.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record