Show simple item record

Aesthetic concepts, objectivity and evaluation : the role of taste in Sibley's aesthetics

dc.contributor.advisorLazović, Živan
dc.contributor.otherKojen, Leon
dc.contributor.otherRadenović, Ljiljana
dc.contributor.otherGrubor, Nebojša
dc.creatorJovanović, Monika A.
dc.date.accessioned2016-11-06T15:20:37Z
dc.date.available2016-11-06T15:20:37Z
dc.date.available2020-07-03T10:06:53Z
dc.date.issued2016-09-29
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/6940
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=4043
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:13576/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:13636/bdef:Izvestaj/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=527489175
dc.description.abstractOva teza je posvećena različitim metafizičkim, epistemološkim i semantičkim pitanjima koja se javljaju u okviru savremene analitičke estetike, a koja je u svom nevelikom opusu pokrenuo Frenk Sibli. Njeno prvo poglavlje tiče se Siblijevog shvatanja odnosa estetičkih i vanestetičkih pojmova/sudova/svojstava. Estetičke pojmove Sibli definiše kao pojmove za čiju nam je ispravnu primenu potreban ukus. Pojam ukusa igra apsolutno centralno mesto u Siblijevom shvatanju estetičkog. Pozivanjem na ovaj pojam određuju se ne samo estetički pojmovi odnosno termini, već i estetički sudovi i estetička svojstva odnosno kvaliteti. Estetički sudovi su, tako, sudovi koje donosimo uz pomoć ukusa, a estetički kvaliteti, svojstva koja „opažamo“ ukusom. Kako estetička svojstva počivaju na vanestetičkim svojstvima bez mogućnosti da se na njih svedu, za primenu estetičkih pojmova ne postoje jasno definisani, logički dovoljni vanestetički uslovi primene. To je direktna posledica činjenice da je odnos estetičkih i vanestetičkih svojstava anomičkog karaktera. Estetička svojstva su zapravo emergentni geštalt kvaliteti koji superveniraju nad vanestetičkim svojstvima. Da bi osvetlio specifičnost estetičkih pojmova (a samim tim i prirodu odnosa između estetičkih i vanestetičkih svojstava), Sibli estetičke pojmove/termine poredi sa pojmovima za lične osobine i sa takozvanim „oborivim“ (defeasible) pojmovima, čija upotreba takođe nije u pravom smislu regulisana pravilima i zastupa tezu da se estetički pojmovi još radikalnije opiru pravilima i od pojmova prve i od pojmova druge vrste. Pa ipak, bilo bi pogrešno tvrditi da, po Siblijevom mišljenju, ne postoje nikakvi logički uslovi za primenu estetičkih termina: za njihovu upotrebu, ističe Sibli, postoje negativni odnosno nužni uslovi...sr
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филозофски факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectEstetički pojmovisr
dc.subjectAesthetic conceptsen
dc.subjectukussr
dc.subjectestetička svojstvasr
dc.subjectvanestetička svojstvasr
dc.subjectobjektivnost estetičkih sudovasr
dc.subjectvrednovanjesr
dc.subjectgeneralizamsr
dc.subjectpartikularizamsr
dc.subjecttasteen
dc.subjectaesthetic propertiesen
dc.subjectnon-aesthetic propertiesen
dc.subjectobjectivity of aesthetic judgmentsen
dc.subjectevaluationen
dc.subjectgeneralismen
dc.subjectparticularismen
dc.titleEstetički pojmovi, objektvnost i vrednovanje : uloga ukusa u Siblijevoj esteticisr
dc.title.alternativeAesthetic concepts, objectivity and evaluation : the role of taste in Sibley's aestheticsen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC
dcterms.abstractЛазовић, Живан; Грубор, Небојша; Којен, Леон; Раденовић, Љиљана; Јовановић, Моника A.; Естетички појмови, објектвност и вредновање : улога укуса у Сиблијевој естетици; Естетички појмови, објектвност и вредновање : улога укуса у Сиблијевој естетици;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/28169/IzvestajKomisije.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/28168/Disertacija.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record