Show simple item record

Military-political relations between Yugoslavia and USA 1964-1974

dc.contributor.advisorVisković, Ivo
dc.contributor.otherSimić, Dragan
dc.contributor.otherBjelajac, Mile
dc.contributor.otherTrgovčević-Mitrović, Ljubinka
dc.creatorMilošević, Tatjana M.
dc.date.accessioned2016-10-29T13:22:39Z
dc.date.available2016-10-29T13:22:39Z
dc.date.available2020-07-03T09:44:24Z
dc.date.issued2016-09-28
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=4106
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/6890
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:13690/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=517522519
dc.description.abstractРад је заснован на необјављеној грађи Дипломатског архива Министарства иностраних послова, Архива Југославије и Војног архива у Београду, као и на основу објављених докумената, мемоара, релевантне литературе, штампе и периодике. Основни циљ аутора је био да свеобухватно реконструише војно-политички сегмент односа две земље у периоду од доласка на власт председника Л. Џонсона 1964. године до оставке председника Никсона 1974. године, као и све релевантне факторе од утицаја на ту врсту односa. Тема је обрађена хронолошко-тематским истраживачким приступом. У раду је посебна пажња посвећена утицају америчке спољне политике на односе са Југославијом. Кроз једанаест поглавља је на систематичан начин изложен преглед и развој југословенско-америчких односа у наведеном периоду. Анализирани су сви међународни фактори који су утицали на ток, континуитет и квалитет њихове билатералне сарадње. Детаљно су образложени односи између Великих сила, последице бројних хладноратовских криза, утицај антијугословенске емиграције у САД и односи суперсила према Покрету несврстаних земаља као фактори од пресудног утицаја на изградњу југословенско-америчких односа. У периоду од доласка на власт председника Џонсона (1964) и увођења америчке политике интервенционизма па све до краја првог Никсоновог мандата (1971) југословенско-амерички односи су осцилирали што се могло увидети кроз сталну смену успона и падова у међусобним односима. Такво стање је било неизбежно с обзиром да су се две државе руководиле супротним идеолошким и политичким императивима. Да би се стало у крај таквим осцилацијама у југословенско-америчким односима у циљу њиховог постављања на стабилнију основу две државе су усвојиле 1971. документ под називом Вашингтонска декларација. Њиме је била дефинисана платформа узајманих развоја односа у перспективи. Две земље ослобођене идеолошких оптерећења а руковођене прагматичним интересима су донеле сагласност о унапређењу билатералне економске сарадње, проширењу трговине, заједничких улагања, индустријске кооперације, сарадње на трећим тржиштима, израде програма, научне, образовне и културне сарадње...sr
dc.description.abstractThe thesis is based on unpublished documents of Diplomatic Archive of the Ministry of Foreign Affairs, Archive of Yugoslavia and Military Archive in Belgrade, as well as on the published documents, memoirs, relevant literature and from the press. Author's key objective was to comprehensively reconstruct military-political aspects of relations between two countries within the period covering the start of president L. Johnson's presidency to the resignation of the president Nixon in 1974, including all relevant influential factors on their relations. The topic is processed by using chronological and thematic research approach. The thesis' special attention was dedicated to the American foreign policy influence on the relations with Yugoslavia. Review and development of Yugoslav-American relations in the listed period had been exposed in systematic way through eleven chapters. All relevant international factors that had influenced on the continuity and quality of their bilateral cooperation were analyzed. The relations between Great Powers were covered in details as well as the consequences of numerous Cold War Crisis, influence of anti-Yugoslav immigration in the USA and relations of the Great Powers towards Non Alignment Movement, all being factors of crucial influence on Yugoslav-American relations. Within the period of president Johnson presidency in 1964 and introducing of American intervention policy and all by the end of the first Nixon mandate in 1971, Yugoslav-American relations varied which could be seen through constant ups and downs in their relations. This was inevitable considering that the two states were guided by opposite ideological and political agenda. Two states, in order to end these amplitudes and enable stability, had adopted the Washington Declaration in 1971. The document defined the platform of development of mutual relations. Putting aside ideological burden, two states guided exclusively by pragmatic interest, had concurred to improve bilateral relations in the area of economy, trade, joint investments, industrial cooperation, program development and scientific, educational and cultural cooperation...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Факултет политичких наукаsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectЈугославијаsr
dc.subjectYugoslaviaen
dc.subjectСједињене Америчке Државеsr
dc.subjectХладни ратsr
dc.subjectВелике силеsr
dc.subjectПокрет несврстанихsr
dc.subjectUSAen
dc.subjectCold Waren
dc.subjectGreat Powersen
dc.subjectNon Alignment Movementen
dc.titleВојнополитички односи Југославије и САД 1964-1974sr
dc.title.alternativeMilitary-political relations between Yugoslavia and USA 1964-1974en
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractВисковић, Иво; Трговчевић-Митровић, Љубинка; Симић, Драган; Бјелајац, Миле; Милошевић, Татјана М.; Vojnopolitički odnosi Jugoslavije i SAD 1964-1974;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/23395/IzvestajKomisije.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/23394/Disertacija.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record