Show simple item record

International organization and EU security institution building

dc.contributor.advisorMiščević, Tanja
dc.contributor.otherKovačević, Maja
dc.contributor.otherJeftić, Zoran
dc.creatorAteljević, Vladimir M.
dc.date.accessioned2016-10-29T13:22:39Z
dc.date.available2016-10-29T13:22:39Z
dc.date.available2020-07-03T09:44:23Z
dc.date.issued2016-09-27
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=4105
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/6889
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:13687/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=48390159
dc.description.abstractЕвропска унија представља по много чему специфичну међународну организацију. Њено основно и препознатљиво обележје је наднационалност у креирању и спровођењу јавних политика. Настала удруживањем ресурса угља и челика брзо је прерасла у зону слободне трговине и сарадњу држава чланица у питањима као што је атомска енергије. Европска интеграција од свог почетка до данас зна искључиво за проширење чланства и повећање броја области сарадње на добровољној основи. Да ли ће међународне околности у којима се ЕУ налази данас и односи са другим међународним организацијама одбрамбеног карактера допринети већој интеграцији држава чланица ЕУ у домену одбране основна је тема овог рада. Трагање за различитим сценаријима развоја заједничке безбедносне политике ЕУ зависи пре свега од међународне институционалне и безбедносне архитектуре у Европи и свету, историјско политичких трендова у развоју европске интеграције, правног оквира ЕУ и међународног стратегијског окружења. Савремене међународне организације, посебно оне са преовлађујућим обележјима наднационалности (у конкретном случају ЕУ) имају тенденцију да у области одбране и безбедности комбинују наднационална обележја са међувладиним у покушају да што ефективније искористе структуру организације за остваривање њених циљева и интереса, али без већег преноса надлежности са држава чланица на саму организацију.sr
dc.description.abstractThe European Union represents in many ways a specific international organization. Its basic and recognizable feature is that of supranational policy and decision making. It was created by pooling the resources of coal and steel which had quickly developed into a free trade zone and ever closer Union in many policy areas. European integration from its inception to the present days was all about expanding membership and increasing the number of areas of cooperation. Namely widening and deepening of the EU was on the agenda. Will the current international circumstances and relations with other international defense organizations contribute to deepening integration in the field of defense is to be researched in this work. Search for different scenarios in the development of EU Common Security and Defense policy depends primarily on the international institutional and security architecture in Europe and the world, the historical political trends in the development of European integration, the EU legal framework and international strategic environment. Contemporary international organizations, especially those with the prevailing supranational characteristics (in this case the EU) tend to combine intergovernmental and supranational approach in the area of defense and security in an effort to more effectively utilize the structure of the organization for the realization of its goals and interests, but without significant transfer of powers from Member States on the organization itself. The main goals and interests of the EU integration in the field of defense and security are to (1) ensure durable and everlasting peace among member states, (2) to address common security challenges, risks and threats autonomously or in cooperation with other States and/or international organizations, (3) pool and share resources leading to more effective achievement of military economic interests, mainly through the development and transfer of military technology and equipment. In addition to the mentioned goals and interests, (4) particular interests of the Member States would be to improve their own political, economic and military performance. EU Integration in the field of defense, may rest in the future on (1) the current state of integration (status quo), (2) progress in areas that are not conflicting with the individual interests of key actors in the European arena (3) the deepening of integration leading to progressive framing of common defense policy with an ultimate goal to establish common defense. (4) The fourth model is possible and has been seen in the other EU policy areas.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Факултет политичких наукаsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectмеђународне организацијеsr
dc.subjectInternational Organizationsen
dc.subjectEU Common Security and Defense Policyen
dc.subjectInternational Security Architectureen
dc.subjectDefenseen
dc.subjectUNen
dc.subjectNATOen
dc.subjectSecurityen
dc.subjectEU Enlargementen
dc.subjectAccession Negotiationsen
dc.subjectEuropean Security Strategyen
dc.subjectEU Global Strategyen
dc.subjectEU lawen
dc.subjectзаједничка безбедносна и одбрамбена политика ЕУsr
dc.subjectмеђународна безбедносна архитектураsr
dc.subjectодбранаsr
dc.subjectУНsr
dc.subjectНАТОsr
dc.subjectбезбедностsr
dc.subjectпроширење ЕУsr
dc.subjectпреговори о приступањуsr
dc.subjectЕвропска безбедносна стратегијаsr
dc.subjectГлобална стратегија ЕУsr
dc.subjectправо ЕУsr
dc.titleМеђународно организовање и безбедносна институционализација Европске унијеsr
dc.title.alternativeInternational organization and EU security institution buildingen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseARR
dcterms.abstractМишчевић, Тања; Јефтић, Зоран; Ковачевић, Маја; Aтељевић, Владимир М.; Međunarodno organizovanje i bezbednosna institucionalizacija Evropske unije;
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/23387/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/23388/IzvestajKomisije.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/23387/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/23388/IzvestajKomisije.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_6889


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record