Show simple item record

Razvoj modela računarom podržane nabavke zasnovanog na praktičnim aspektima menadžmenta kvalitetom

dc.contributor.advisorMarjanović, Uglješa
dc.contributor.advisorDelić, Milan
dc.contributor.otherKamberović, Bato
dc.contributor.otherFilipović, Jovan
dc.contributor.otherĆulibrk, Dubravko
dc.contributor.otherGračanin, Danijela
dc.contributor.otherDelić, Milan
dc.contributor.otherMarjanović, Uglješa
dc.creatorLalić, Goran
dc.date.accessioned2016-10-15T13:54:07Z
dc.date.available2016-10-15T13:54:07Z
dc.date.available2020-07-03T14:08:17Z
dc.date.issued2016-09-29
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/6806
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija14688373273874.pdf?controlNumber=(BISIS)101545&fileName=14688373273874.pdf&id=6521&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=101545&source=NaRDuS&language=srsr
dc.description.abstractЦиљ ове дисертације представља повишење ефективности и ефикасности процеса набавке применом развијеног модела рачунаром подржане набавке. Овај модел ће бити заснован на практичним аспектима менаџмента квалитетом. Очекује се да синергијски утицај ефеката успеха информационих система и менаџмента квалитетом у набавци на перформансе процеса набавке допринесе значајнијем остваривању конкурентске предности на тржишту.sr
dc.description.abstractCilj ove disertacije predstavlja povišenje efektivnosti i efikasnosti procesa nabavke primenom razvijenog modela računarom podržane nabavke. Ovaj model će biti zasnovan na praktičnim aspektima menadžmenta kvalitetom. Očekuje se da sinergijski uticaj efekata uspeha informacionih sistema i menadžmenta kvalitetom u nabavci na performanse procesa nabavke doprinese značajnijem ostvarivanju konkurentske prednosti na tržištu.sr
dc.description.abstractThe main objective of this study is to increase the effectiveness and efficiency of the procurement process, using the developed procurement process model supported by information technologies. This model will be based on the practical aspects of quality management. It is expected that synergy of information system success effects and quality management effects on procurement process performance, contributes to the achievement of significant competitive advantage in the market.en
dc.languagesr (cyrillic script)
dc.publisherУниверзитет у Новом Саду, Факултет техничких наукаsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Новом Садуsr
dc.subjectМенаџмент квалитетомsr
dc.subjectMenadžment kvalitetomsr
dc.subjectQuality managementen
dc.subjectуспех информационих система и перформансе набавкеsr
dc.subjectinformation systems successen
dc.subjectperformance of procurement processen
dc.subjectuspeh informacionih sistema i performanse nabavkesr
dc.titleРазвој модела рачунаром подржане набавке заснованог на практичним аспектима менаџмента квалитетомsr
dc.titleRazvoj modela računarom podržane nabavke zasnovanog na praktičnim aspektima menadžmenta kvalitetomsr
dc.titleDevelopment of a model for e-procurement, based onpractical aspects of quality managementen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC
dcterms.abstractДелић, Милан; Марјановић, Угљеша; Ћулибрк, Дубравко; Филиповић, Јован; Камберовић, Бато; Делић, Милан; Марјановић, Угљеша; Грачанин, Данијела; Лалић, Горан; Развој модела рачунаром подржане набавке заснованог на практичним аспектима менаджмента квалитетом; Развој модела рачунаром подржане набавке заснованог на практичним аспектима менаджмента квалитетом; Razvoj modela računarom podržane nabavke zasnovanog na praktičnim aspektima menadžmenta kvalitetom;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/41954/Disertacija5004.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_6806


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as openAccess