Show simple item record

Effects of different dental appliances on prevalence of periodontal pathogens in oral cavity

dc.contributor.advisorTihaček-Šojić, Ljiljana
dc.contributor.otherMilić-Lemić, Aleksandra
dc.contributor.otherMilašin, Jelena
dc.contributor.otherKesić, Ljiljana
dc.creatorAnđelković, Marko M.
dc.date.accessioned2016-10-10T06:34:03Z
dc.date.available2016-10-10T06:34:03Z
dc.date.available2020-07-03T09:14:48Z
dc.date.issued2016-07-05
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=3970
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/6749
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:13328/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:13461/bdef:Izvestaj/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=48252687
dc.description.abstractМикрофлора усне дупље је разноврсна и јединствена у поређењу са микрофлором која се налази у другим деловима људског тела, услед специфичних биолошких и физичких услова који владају у оралној средини. До сада је изоловано преко 700 различитих врста бактерија из оралне средине и скоро свакодневно нови сојеви бивају идентификовани. Локални и системски штетни ефекти оралних бактерија, посебно пародонтопатогених микроорганизама, до сада су врло темелјно испитивани. Бројни аутори су се бавили истраживањем састава оралног биофилма код пацијената рехабилитованих зубним надокнадама. Међутим, сама промена до које надокнаде доводе, односно поређење присуства пре израде и након периода ношења надокнада код истог пацијента није била у центру пажње истраживача. Основни циљ истраживања био је да се утврди веза између различитих врста зубних надокнада и присуства пародонтопатогених бактерија Porphyromonas gingivalis, Treponema denticola, Tannerella forsythia, Fusobacterium nucleatum, Prevotella intermediaи Aggregatibacter actinomycetemcomitans. Истраживање је дизајнирано као проспективна студија. У студији је учествовало 90 пацијената подељених у три групе по 30. Прву групу чинили су пацијенти код којих је била индикована израда и горње и доње тоталне протезе, другу групу пацијенти којима је била индикована израда једне метало-керамичке крунице, а трећу групу пацијенти код којих је била потребна рехабилитација комбинованим фиксно-мобилним радом са прецизним везним елементима (кугличасти атечмени). Након укључења у студију пацијентима је урађен детаљан стоматолошки преглед и након припреме приступило се изради индикованих зубних надокнада за сваког пацијента посебно. Пре предаје зубне надокнаде обављено је узимање биолошког материјала...sr
dc.description.abstractOral microflora is diverse and unique, especially when compared to microbial communities in other parts of the human body, all because of very specific biological and physical conditions present in the oral cavity. Many different bacterial species, over 750, colonize the mouth. Numerous studies have established a relationship between periodontal pathogens and the development and progression of periodontal disease, also with serious systemic diseases and conditions. The need for understanding the composition of oral microflora in patients rehabilitated with dental appliances has been recognized by some authors, but changes that occur in prevalence of periodontal pathogens, as a result of wearing dental appliances, have not been studied. The aim of this study was to determine if wearing dental appliances can cause changes in prevalence of some of the most common periodontal pathogens (Porphyromonas gingivalis, Treponema denticola, Tannerella forsythia, Fusobacterium nucleatum, Prevotella intermedia, and Aggregatibacter actinomycetemcomitans) in patients wearing dental appliances. A total of 90 patients participated in the study, and were divided into 3 groups of 30. The first group consisted of edentulous patients in need of complete dentures, the second group consisted of patients in need of single metal-ceramic crown restoration, and participants of the third group were indicated for complex partial denture treatment (using proximal ball attachments). After enrollment in the study detailed dental examination was performed, and dental appliances were made for each patient individually. Before insertion of the appliances samples of biological materials were obtained. After the period of at least six months samples were collected again. After the isolation of bacterial DNA, present bacteria were identified using PCR method in samples before and after insertion of dental appliances...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Стоматолошки факултетsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/175075/RS//
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectзубне надокнадеsr
dc.subjectdental appliancesen
dc.subjectпародонтопатогене бактеријеsr
dc.subjectланчана реакција полимеразеsr
dc.subjectperiodontal pathogensen
dc.subjectPCRen
dc.titleУтицај различитих зубних надокнада на присуство патогених бактерија у оралној дупљиsr
dc.titleEffects of different dental appliances on prevalence of periodontal pathogens in oral cavityen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractТихачек-Шојић, Љиљана; Милашин, Јелена; Милић-Лемић, Aлександра; Кесић, Љиљана; Aнђелковић, Марко М.; Uticaj različitih zubnih nadoknada na prisustvo patogenih bakterija u oralnoj duplji;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/16181/IzvestajKomisije4936.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/16180/Disertacija4936.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record