Show simple item record

Evaluation of bone regeneration in critical sized calvarial defects in rabbits with diabetes mellitus type I

dc.contributor.advisorBrković, Božidar
dc.contributor.otherČolić, Snježana
dc.contributor.otherRoganović, Jelena
dc.contributor.otherMilošević, Verica
dc.creatorŽivadinović, Milka M.
dc.date.accessioned2016-10-02T09:09:45Z
dc.date.available2016-10-02T09:09:45Z
dc.date.available2020-07-03T09:14:35Z
dc.date.issued2016-07-07
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/6630
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=3959
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:13289/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:13367/bdef:Izvestaj/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=48251919
dc.description.abstractUvod: Kostno tkivo je mineralizovano i visoko vaskularizovano vezivno tkivo koje ima jedinstvenu sposobnost zarastanja, sa potpunim obnavljanjem svoje strukture i funkcije, koje se odvija procesom regeneracije kosti. Imajući u vidu ovaj složeni biološki proces, zarastanje kostnog tkiva se odvija u nekoliko faza intramembranoznog tipa osifikacije, i to: faza inflamacije i stvaranja centara osifikacije u vezivnom tkivu, potom faza stvaranja osteoida tj. nemineralizovanog matriksa kosti, faza stvaranja nezrele novoformirane kosti, faza stvaranja periosta i faza primarnog stvaranja kosti. Osnovni biološki mehanizmi koji čine osnovu regeneracije kosti uključuju tri procesa: osteogenezu, osteokondukciju i osteoindukciju. U svojoj osnovi, proces osteogeneze, zasnovan na stvaranju centara nove kosti u fazama njenog zarastanja, jeste organizovan procesom osteokondukcije, odnosno stvaranja kostnog tkiva signalnim mehanizmima iz okolne kosti čime se obezbeđuje mobilizacija i prorastanje osteogenih ćelija na mestu regeneracije, i procesom osteoindukcije, tj. stvaranjem kostnog tkiva indukovano signalnim mehanizmima unutar kostnog defekta, diferencijacijom lokalnih nediferenciranih ćelija vezivnog tkiva u osteoblaste, fibroblaste i osteoklaste, pod uticajem jednog ili više induktivnih faktora. Sinhronizovano, ćelijski (aktivnost faktora rasta) i tkivni (aktivnost ćelija kostnog tkiva) mehanizmi osteogeneze leže u osnovi fiziološkog procesa modelacije i remodelacije kostnog tkiva u toku njenog zarastanja, usled interakcije između ćelija kostnog tkiva, osteoinduktivnih faktora rasta, osteokonduktivnog matriksa i procesa vaskularizacije. S tim u vezi, faktor rasta vaskularnog endotela (VEGF) je jedan od najznačajnijih signalnih molekula u procesu angiogeneze. Njegova uloga je važna u stimulaciji rasta i deobe endotelnih ćelija iz već postojeće vaskularne strukture u procesu regeneracije kostnog tkiva, kontroli propustljivosti krvnih sudova, zaštiti endotelnih ćelija od apoptoze i stimulaciji diferencijacije i proliferacije osteoprogenitornih ćelija. Takođe, transdukcionim mehanizmima preko stimulacije endotelnih ćelija, VEGF utiče na produkciju kostnog morfogenetskog faktora 2 (BMP2), za koji je poznato da, kao osnovni osteogeni faktor rasta, ima važnu ulogu u stimulaciji diferencijacije mezenhimalnih stem ćelija u pravcu nastanka osteoblastima sličnih ćelija, kao i aktivnih osteoblasta i ćelija periosta...sr
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Стоматолошки факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectregeneracija kostnog tkivasr
dc.subjectregeneration of bone tissueen
dc.subjectexperimentally induced DMen
dc.subjectcritical sized rabbit calvarial defecten
dc.subjectautogenous bone graften
dc.subjectβTKFen
dc.subjecteksperimentalno izazvan DMsr
dc.subjectkritični defekt kalvarije kunićasr
dc.subjectautotransplantatsr
dc.subjectβTKFsr
dc.titleIspitivanje uspešnosti regeneracije kostnog tkiva na modelu kritičnog defekta kalvarije kunića sa dijabetes melitusom tip 1sr
dc.titleEvaluation of bone regeneration in critical sized calvarial defects in rabbits with diabetes mellitus type Ien
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractБрковић, Божидар; Чолић, Сњежана; Милошевић, Верица; Рогановић, Јелена; Живадиновић, Милка М.; Испитивање успешности регенерације костног ткива на моделу критичног дефекта калварије кунића са дијабетес мелитусом тип 1; Испитивање успешности регенерације костног ткива на моделу критичног дефекта калварије кунића са дијабетес мелитусом тип 1;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/16090/IzvestajKomisije4680.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/16089/Disertacija4680.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record