Show simple item record

Organic and inorganic polutants high content removal from Vojvodina groundwater by application of nanofiltration

dc.contributor.advisorIkonić, Bojana
dc.contributor.otherZavargo, Zoltan
dc.contributor.otherIkonić, Bojana
dc.contributor.otherVojinović-Miloradov, Mirjana
dc.creatorKukučka, Miroslav
dc.date.accessioned2016-10-02T09:06:25Z
dc.date.available2016-10-02T09:06:25Z
dc.date.available2020-07-03T13:56:18Z
dc.date.issued2016-07-15
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/6619
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija146858230309921.pdf?controlNumber=(BISIS)101531&fileName=146858230309921.pdf&id=6493&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=101531&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije146858232843676.pdf?controlNumber=(BISIS)101531&fileName=146858232843676.pdf&id=6494&source=NaRDuS&language=srsr
dc.description.abstractCilj ovog rada je ispitivanje mogućnosti uklanjanja visokih koncentracija organskih i neorganskih materija iz vodenih rastvora „Cross-Flow“ nanofiltracijom primenom spiralno uvijenih membrana. Mogućnosti separacije NOM-a, amonijum-jona i ukupnog arsena su ispitivane na koncentratima-otpadnim vodama dobijenim iz industrijskih nanofiltracionih uređaja i obuhvaćeni su eksperimentima serije NFCP. Izdvajanje visokih koncentracija jona kalcijuma, magnezijuma, gvožđa i mangana je ispitivano iz prirodnih podzemnih voda i izvedeno je u eksperimentima serije NFWP. Određeni su optimalni fluksevi i transmembranski pritisci, kao i koncentracije doziranja kompleksirajućih supstanci. Dobijeni poluindustrijski rezultati su praktično primenjivi u velikoj skali za pripremu pijaće vode kako iz dubokih, tako i iz plitkih akvifera. Primena prikazanih rezultata u pripremi vode za piće od vode dubokih izdani uz značajne uštede resursa je namenjena prvenstveno lokacijama u Panonskom basenu. Tretman bunarske vode plitkih izdani je pogodan posebno zbog dodatka organskih kompleksirajućih agenasa koji supstituišu uobičajene postupke deferizacije i demanganizacije i na taj način znatno smanjuju kako investicione, tako i eksploatacione troškove postrojenja. Dobijeni rezultati su poslužili kao osnova za izradu idejnog rešenja industrijskog postrojenja za kondicioniranje pijaće vode od bunarske vode duboke izdani iz regiona grada Zrenjanina, kao i izradu idejnog rešenja industrijskog postrojenja za kondicioniranje pijaće vode od bunarske vode plitke izdani regiona grada Bačke Palanke za naseljeno mesto Despotovo.sr
dc.description.abstractThe goal of this thesis was to examine removal possibility of high concentrations of organic and inorganic matter from aquatic solution using “Cross-flow” spiral wound nanofiltration membranes. Natural organic matter, ammonia ions and total arsenic removal was examined using concentrates – waste water obtained from industrial nanofiltration plant and they present NFCP experiment series. Removal of high concentrations of calcium, magnesium, iron and manganese ions was a part of NFWP experiments and was conducted using natural groundwater. Optimal fluxes and transmembrane pressures, as well as complexing substances dosage concentrations were determined. Obtained results in semi industrial scale are practically applicable on the large scale plants for drinking water preparation from deep wells, as well as from shallow aquifers. Application of presented results, concerning drinking water preparation from deep wells with significant savings of water resources, is designed especially for locations in Pannonia basin. Shallow aquifer well water treatment is applicable in practice especially because of addition of organic complexation agents that substitutes conventional deferization and manganese removal methods ultimately reducing investment and exploitation costs. On the basis of obtained results, industrial plant that produces drinking water from Zrenjanin aquifer deep well was designed. Furthermore, potable water industrial plant was designed that used shallow aquifer well water located in Bačka Palanka region, settlement Despotovo.en
dc.languagesr (latin script)
dc.publisherУниверзитет у Новом Саду, Технолошки факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Новом Садуsr
dc.subjectNanofiltracijasr
dc.subjectNanofiltrationen
dc.subjectprirodne organske materijesr
dc.subjectgvožđe i mangansr
dc.subjectkalcijum i magnezijumsr
dc.subjectprojektovanjesr
dc.subjectindustrijsko postrojenjesr
dc.subjectnatural organic matteren
dc.subjectiron and manganeseen
dc.subjectcalcium and magnesiumen
dc.subjectdesignen
dc.subjectindustrial scale applicationen
dc.titleUklanjanje visokog sadržaja organskih i neorganskih polutanata iz podzemnih voda Vojvodine primenom nanofiltracijesr
dc.titleOrganic and inorganic polutants high content removal from Vojvodina groundwater by application of nanofiltrationen
dc.typedoctoralThesissr
dc.rights.licenseBY-NC
dcterms.abstractИконић, Бојана; Војиновић-Милорадов, Мирјана; Заварго, Золтан; Иконић, Бојана; Кукучка, Мирослав; Уклањање високог садржаја органских и неорганских полутаната из подземних вода Војводине применом нанофилтрације; Уклањање високог садржаја органских и неорганских полутаната из подземних вода Војводине применом нанофилтрације;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/40849/Disertacija4677.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/40850/IzvestajKomisije4677.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record