Show simple item record

Portrayal of Serbs and their national destiny in the works of Jakov Ignjatovic; Образ сербов и национальной судьбы в творчестве Якова Игнятовича.

dc.contributor.advisorNestorović, Zorica
dc.contributor.otherLompar, Milo
dc.contributor.otherNenin, Milivoj
dc.creatorVučić, Katarina
dc.date.accessioned2016-09-03T19:17:27Z
dc.date.available2016-09-03T19:17:27Z
dc.date.available2020-07-03T10:08:37Z
dc.date.issued2016-07-18
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/6462
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=3767
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:12673/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=48157711
dc.description.abstractПредмет истраживања овако замишљеног рада представљало је дело Јакова Игњатовића у вези са принципима схватања и транспоновања историје у његовој полиморфној жанровској структури, начинима обликовања слике Срба, феноменом и представом националног идентитета и доживљајем националне судбине. Као језгро и духовну парадигму читавог богатог, морфолошки и тематски разноликог опуса уочили смо идеју народа у прошлости и садашњости: проблем његове историје и могућности егзистенције у савременом друштву. Рад истражује Игњатовићеве погледе на ова питања, како у његовој есејистици, публицистици, књижевној критици и аутобиографско-мемоарској прози, тако и у прозном књижевном опусу...sr
dc.description.abstractThe research subject of thus constructed thesis has been the work of Jakov Ignjatovic, in relation to the principles of understanding and transposition of history in his polymorphous genre structure, his ways of forging the image of Serbs, the phenomenon and presentation of the national identity, and his perception of the national destiny. As the nucleus and the spiritual paradigm of the entire, opulent, and morphologically and thematically diversified opus, we have perceived the idea of the nation both in the past and the present: the problem of its history and the prospect of its existence in the contemporary society. The thesis explores Ignjatovic’s views on these issues, based on his essays, publicistic pieces, literary criticism, autobiographical and memoir prose...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филолошки факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectЈаков Игњатовићsr
dc.subjectJakov Ignjatovicen
dc.subjectнационална историја Србаsr
dc.subjectсрпски роман XIX векаsr
dc.subjectполитички дискурсsr
dc.subjectпросвећеностsr
dc.subject„доситејевска линија“sr
dc.subjectнационални романтизамsr
dc.subjectреализамsr
dc.subjectкултурна историја Србаsr
dc.subjectаутобиографско-мемоарска књижевностsr
dc.subjectсрпски културни обрасци у XIX векуsr
dc.subjectnational history of Serbsen
dc.subject19th century Serbian novelen
dc.subjectpolitical discourseen
dc.subjectenlightenmenten
dc.subjectDositej’s lineen
dc.subjectnational Romanticismen
dc.subjectRealismen
dc.subjectcultural history of Serbsen
dc.subjectautobiographical and memoir literatureen
dc.subject19th Serbian cultural patternsen
dc.titleСлика Срба и националне судбине у делу Јакова Игњатовићаsr
dc.titlePortrayal of Serbs and their national destiny in the works of Jakov Ignjatovic; Образ сербов и национальной судьбы в творчестве Якова Игнятовича.en
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractНесторовић, Зорица; Ненин, Миливој; Ломпар, Мило; Вучић, Катарина; Portrayal of Serbs and their national destiny in the works of Jakov Ignjatovic; Obraz serbov i nacionalьnoй sudьbы v tvorčestve Яkova Ignяtoviča.; Slika Srba i nacionalne sudbine u delu Jakova Ignjatovića;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/28343/Disertacija4419.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/28344/Vucic_Katarina_V.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/28343/Disertacija4419.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/28344/Vucic_Katarina_V.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_6462


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record