Show simple item record

Vladimir Vujić as writer, critic and polemist in the context of literature processes between two world wars; Владимир Вуич посатель, литературный критик и полемист в контексте литературных процессов между двумя мировыми войнами

dc.contributor.advisorDelić, Jovan
dc.creatorDimitrijević, Vladimir R
dc.date.accessioned2016-09-03T19:17:23Z
dc.date.available2016-09-03T19:17:23Z
dc.date.available2020-07-03T10:08:24Z
dc.date.issued2016-07-20
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/6456
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=3751
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:12617/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:12761/bdef:Izvestaj/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=48153359
dc.description.abstractВладимир Вујић (Београд, 1886 – Рио де Жанеиро, 1951), коаутор виталистичко-прагматистичког манифеста Нови хуманизам (са Првошем Сланкаменцем) и аутор Спутане и ослобођене мисли, био је српски филозофски писац, преводилац и књижевни критичар. Ученик Михаила Петровића – Аласа у области математике и Божидара Кнежевића у области филозофије, Вујић је еволуирао од следбеника идеја Анрија Бергсона и Виљема Џејмса, преко прихватања историософије Освалда Шпенглера, до усвајања хришћанске мисли и идеологије „светосавља“, као, по Николају Велимировићу, „православља српског стила и искуства“. Дуго је стајао на позицијама јужнословенског месијанизма, верујући у Шпенглерову идеју о близини „пропасти Запада“ и миленијуму који ће донети тријумф „хришћанства Достојевског“. Био је изразити критичар европоцентризма као својеврсног западног империјализма у култури, залажући се за право јужнословенских народа, међу којима су и Срби, на сопствени духовни развој. Припадао је мислиоцима неохуманистичког правца (Владимир Дворниковић, Ксенија Атанасијевић, Милош Н. Ђурић, итд.), који су, на свој начин, усвојили и прерадили идеје европске „философије живота“...sr
dc.description.abstractVladimir Vujić (1886, Belgrade – 1951, Rio de Janeiro), co-author (with Prvoš Slankamenac) of the vitalist and pragmatist manifesto “Novi humanizam” (“New Humanism”) and author of “Sputana i oslobođena misao” (“Thought Held Captive and Liberated”), was the Serbian philosophical writer, translator and literary critic. Taught mathematics by Mihailo Petrović – Alas and philosophy by Božidar Knežević, Vujić evolved from adhering to the ideas of Henri Bergson and William James, through acceptance of Oswald Spengler's historiography, to embracing the Christian thought and ideology of “Saint-Savaism” as, according to Nikolaj Velimirović, “the Orthodoxy of Serbian style and experience”. For a long time, he held the view of South Slavic messianism, believing in Spengler’s idea of the near “decline of the West” and the millennium ensuing from the triumph of the “Christianity of Dostoevsky”. He was a vociferous critic of eurocentrism as a form of cultural imperialism of the west, championing the right of South Slavic peoples, Serbs included, to their own spiritual development. He belonged to neo-humanist thinkers (Vladimir Dvorniković, Ksenija Atanasijević, Miloš N. Đurić, etc.) who, in their own way, embraced and modified the ideas of the European “philosophy of life”...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филолошки факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectВладимир Вујићsr
dc.subjectVladimir Vujićen
dc.subjectvitalismen
dc.subjectpragmatismen
dc.subjectsvetosavljeen
dc.subjectmodernismen
dc.subjectculuturological criticismen
dc.subjectrevisions in history of Serbian literatureen
dc.subjectneohumanismen
dc.subjectвитализамsr
dc.subjectпрагматизамsr
dc.subjectсветосављеsr
dc.subjectмодернизамsr
dc.subjectкултуролошка критикаsr
dc.subjectревизије у књижевностиsr
dc.subjectнеохуманизамsr
dc.titleВладимир Вујић као књижевник критичар и полемичар у контексту књижевних процеса између два светска ратаsr
dc.titleVladimir Vujić as writer, critic and polemist in the context of literature processes between two world wars; Владимир Вуич посатель, литературный критик и полемист в контексте литературных процессов между двумя мировыми войнамиen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractДелић, Јован; Димитријевић, Владимир Р; Vladimir Vujić kao književnik kritičar i polemičar u kontekstu književnih procesa između dva svetska rata; Vladimir Vujić as writer, critic and polemist in the context of literature processes between two world wars; Vladimir Vuič posatelь, literaturnый kritik i polemist v kontekste literaturnыh processov meždu dvumя mirovыmi voйnami;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/28295/IzvestajKomisije4403.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/28294/Disertacija4403.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/28295/IzvestajKomisije4403.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/28294/Disertacija4403.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_6456


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record