Show simple item record

Multiple criteria decision aiding in economics of education management and optimization

dc.contributor.advisorPopović, Zoran
dc.creatorStamenković, Mladen S.
dc.date.accessioned2016-09-03T19:10:15Z
dc.date.available2016-09-03T19:10:15Z
dc.date.available2020-07-03T08:31:13Z
dc.date.issued2016-07-12
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/6399
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=3783
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:12717/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=48152335
dc.description.abstractSocial sciences / economics of education
dc.description.abstractU ovoj disertaciji analiziran je teorijski značaj i mogućnost primene višekriterijumskog odlučivanja u ekonomiji, detaljno se fokusirajući na ekonomiju obrazovanja. U radu je prikazana metodologija ELECTRE familije metoda i ukazano je na njenu važnu ulogu u ekonomskoj teoriji i praktičnoj primeni. Posebna pažnja posvećena je ELECTRE MLO metodi rangiranja, pri čemu su detaljno analizirane njene prednosti i nedostaci, prevashodno se fokusirajući na rešenje problema ciklova koje je ova metoda donela defnisanjem apsolutnog praga značajnosti, i redefinisanjem indeksa saglasnosti i nesaglasnosti. Bazirajući se na metodološkoj osnovi metode, u disertaciji je dokazano da apsolutni prag značajnosti predstavlja, u opštem slučaju, donju granicu nakon koje se neće pojavljivati ciklovi u grafu. ELECTRE MLO metoda primenjena je za procenu atraktivnosti srednjoškolskih obrazovnih profila u Srbiji. Centralni deo teze predstavlja kreiranje više-etapnog modela komparativne analize. Savremena akademska literatura posvetila je pažnju traženju najboljeg primera u praksi radi poređenja, dok su pitanja kako učiti i kako se poboljšati zanemarena. Upravo pomenuta dva pitanja su osnovna motivacija modela ove disertacije. Novokreirani model više-etapne komparativne analize pretpostavlja da kao podlogu ima bilo koju metodu višekriterijumskog odlučivanja koja daje parcijalni pretporedak kao finalno uređenje. U disertaciji je korišćena ELECTRE MLO metoda, ali metodologija modela više-etapne komparativne analize konstruisana je tako da je robusna na promene metodološke osnove za finalno uređenje alternativa. ELECTRE MLO metoda kao i više-etapni model komparativne analize primenjeni su radi rangiranja evropskih obrazovnih sistema, kao i dalje analize putanja razvoja koje će iz tog ranga proizići. Bazirano na ciljevima Evropske unije i zacrtanim ishodima u obrazovanju kao kriterijumima analize, kreiran je rang obrazovnih sistema Evrope. Ovaj rang osnova je za primenu više-etapnog modela komparativne analize. Kao rezultat modela prezentovana je putanja razvoja za Srbiju, iz koje je generisan predlog reformi srpskog obrazovnog sistema.sr
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Економски факултетsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/179005/RS//
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectvišekriterijumsko odlučivanjesr
dc.subjectmultiple criteria decision aidingen
dc.subjectELECTREen
dc.subjecteconomics of educationen
dc.subjectstepwise benchmarkingen
dc.subjectELECTREsr
dc.subjectekonomija obrazovanjasr
dc.subjectviše-etapni model komparativne analizesr
dc.titleVišekriterijumsko odlučivanje u upravljanju i optimizaciji ekonomije obrazovanjasr
dc.titleMultiple criteria decision aiding in economics of education management and optimizationen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC
dcterms.abstractПоповић, Зоран; Стаменковић, Младен С.; Вишекритеријумско одлучивање у управљању и оптимизацији економије образовања; Вишекритеријумско одлучивање у управљању и оптимизацији економије образовања;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/4628/Disertacija4435.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/4629/Stamenkovic_Mladen_S.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record