Show simple item record

Edaphic characteristics and types austrian pine forests in the Republic of Srpska

dc.contributor.advisorKnežević, Milan
dc.contributor.otherCvjetićanin, Rade
dc.contributor.otherKošanin, Olivera
dc.contributor.otherKapović-Solomun, Marijana
dc.contributor.otherBrujić, Jugoslav
dc.creatorBlagojević, Velibor
dc.date.accessioned2016-08-27T16:08:02Z
dc.date.available2016-08-27T16:08:02Z
dc.date.available2020-07-03T10:18:05Z
dc.date.issued2016-07-02
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=3718
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/6390
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:12536/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=513483932
dc.description.abstractU disertaciji su prikazana edafske karakteristike i tipovi staništa šuma crnog bora u Republici Srpskoj, dobijeni na osnovu terenskih i laboratorijskih istraživanja osnovnih fizičkih i hemijskih osobina. Istraživanja su vršena na području Republike Srpske, u prirodnim sastojinama crnog bora, na području opština Višegrad, Srebrenica, Doboj, Teslić i Šipovo. U šumsko-uređajnom pogledu istraživanja su vršena u Višegradskom, Donjedrinskom, Dobojsko-derventskom, Usorsko-ukrinskom i Srednjevrbaskom šumskoprivrednom području. Sastojine crnog bora nalazimo na krečnjačkoj, krečnjačko - dolomitnoj, peridotisko-serpentinskoj podlozi i male površine na gabru i dijabazu. Područje ispitivanja ima odlike pojačane kontinentalne do umjereno kontinentalne (Višegrad-Srebrenica), umjereno kontinentalne (Doboj) i blago kontinentalno-planinske klime (Šipovo). Izdvojeni su sljedeći tipovi zemljišta: humusno - silikatno (ranker), eutrično smeđe zemljište (eutrični kambisol), pseudoglej, krečnjačko - dolomitna crnica (kalkomelanosol), rendzina i smeđe zemljište na krečnjaku i dolomitu (kalkokambisol). Humusno - silikatna zemljišta su najrasprostranjeniji tipovi zemljišta u šumama crnog bora. Pripadaju kategoriji plitkih do srednje dubokih skeletnih zemljišta. Na grebenima i strimim padinama veoma su ugrožena od erozije. Eutrično smeđe zemljište je srednje duboko, skeletno, propustljivo za vodu i pedoklimatski suvo. Pseudoglej je duboko zemljište, ispod plitkog propustljivog sloja nalazi se glinoviti, zbijeni i nepropusni sloj. Crnice su plitka zemljišta, imaju malu sposobnost zadržavanja vode, humozna, rijetko varijabilne dubine i nisu podložna eroziji. Rendzine su plitka zemljišta, humozna, kserotermna i ograničenog proizvodnog kapaciteta. Smeđe zemljište na krečnjaku je srednje duboko, dosta humozno a produktivnost je određena dubinom, stepenom stjenovitosti i kamenitosti. Regionalna zajednica Erico - Pinetum nigrae (Z. Pavl. 1951., Krs. 1957) opisana je na humusno-silikatnom zemljištu, eutričnom-smeđem zemljištu i pseudogleju. Zajednica Pinetum nigrae baziferens (Stef.1983) opisana je na rankeru. Pinetum nigrae dinaricum (Stef. 1958) i Pinetum illyricum calcicolum (Stef.1960) na rendzinama.Na crnicama i smeđem krečnjačkom zemljištu opisana je Pinetum illyricum calcicolum (Stef.1960).sr
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Шумарски факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectšumska zemljištasr
dc.subjectforest soilsen
dc.subjectblack pineen
dc.subjectvegetationen
dc.subjectproductivityen
dc.subjectcrni borsr
dc.subjectzajednicasr
dc.subjectproduktivnostsr
dc.titleEdafske karakteristike i tipovi staništa šuma crnog bora u Republici Srpskojsr
dc.titleEdaphic characteristics and types austrian pine forests in the Republic of Srpskaen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC
dcterms.abstractКнежевић, Милан; Брујић, Југослав; Цвјетићанин, Раде; Кошанин, Оливера; Каповић-Соломун, Маријана; Благојевић, Велибор; Едафске карактеристике и типови станишта шума црног бора у Републици Српској; Едафске карактеристике и типови станишта шума црног бора у Републици Српској;
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/30637/Disertacija4359.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/30638/Blagojevic_Velibor_D.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/30637/Disertacija4359.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/30638/Blagojevic_Velibor_D.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_6390


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record