Show simple item record

Improving mass production of leaf-ornamental beech cultivars by grafting

dc.contributor.advisorŠijačić-Nikolić, Mirjana
dc.contributor.otherGrbić, Mihailo
dc.contributor.otherVilotić, Dragica
dc.contributor.otherIvetić, Vladan
dc.contributor.otherMataruga, Milan
dc.creatorNonić, Marina Ž.
dc.date.accessioned2016-08-27T16:07:58Z
dc.date.available2016-08-27T16:07:58Z
dc.date.available2020-07-03T10:18:00Z
dc.date.issued2016-06-10
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/6388
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=3649
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:12451/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=513475484
dc.description.abstractУ циљу унапређења масовне производње лисно-декоративних култивара букве у Србији, издвојена су матична стабла лисно-декоративних култивара букве (Fagus sylvatica 'Purpurea', Fagus sylvatica 'Tricolor' и Fagus sylvatica 'Purpurea Tricolor') и једно стабло мезијске букве, која су представљала извор племки за калемљење. Као подлоге су коришћене саднице букве различите старости и порекла. Процењена је варијабилност матичних стабала применом морфолошких, анатомских, физиолошких, фенолошких и молекуларних маркера. Резултати истраживања указују да на територији Београда постојe лисно-декоративни култивари букве, који могу да послуже као полазни материјал за унапређење масовне производње украсних садница. Истраживања обављена на нивоу молекуларних маркера указују да је генетичка сличност компонената калемљења битан предуслов за успех хетеровегетативног размножавања, што је потврђено и резултатима практичног калемљења. За сада је производња култивара букве у Србији заступљена у веома малом броју расадника, али постоји могућност и интересовање расадничара да се она унапреди.sr
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Шумарски факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectFagus sylvatica L.sr
dc.subjectFagus sylvatica L.en
dc.subjectMaly) Czeczott.sr
dc.subjectMaly) Czeczott.en
dc.subjectFagus moesiaca (Domin)sr
dc.subjectдекоративни култивари буквеsr
dc.subjectкалемљењеsr
dc.subjectрасадничка производњаsr
dc.subjectоплемењивање биљакаsr
dc.subjectваријабилностsr
dc.subjectмикросателитиsr
dc.subjectornamental beech cultivarsen
dc.subjectgraftingen
dc.subjectnursery productionen
dc.subjectplant breedingen
dc.subjectvariabilityen
dc.subjectmicrosatellitesen
dc.subjectFagus moesiaca (Domin)en
dc.titleУнапређење масовне производње лисно-декоративних култивара букве калемљењемsr
dc.titleImproving mass production of leaf-ornamental beech cultivars by graftingen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractШијачић-Николић, Мирјана; Вилотић, Драгица; Грбић, Михаило; Матаруга, Милан; Иветић, Владан; Нонић, Марина Ж.; Unapređenje masovne proizvodnje lisno-dekorativnih kultivara bukve kalemljenjem;
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/30623/Disertacija4300.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/30624/Nonic_Marina_Z.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/30623/Disertacija4300.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/30624/Nonic_Marina_Z.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_6388


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record