Show simple item record

Etudes expérimentales et théoriques des interactions intermétalliques en transition métal coordination et complexes organométalliques; Eksperimentalno i teorijsko ispitivanje intermetalnih interakcija u koordinaciji prelaznih metala i organometalnim kompl

dc.contributor.advisorZarić, Snežana
dc.contributor.otherDjukic, Jean-Pierre
dc.contributor.otherÁngyán, János
dc.contributor.otherBugarčić, Živadin
dc.contributor.otherRobert, Vincent
dc.creatorPetrović, Predrag
dc.date.accessioned2016-08-27T16:07:46Z
dc.date.available2016-08-27T16:07:46Z
dc.date.available2020-07-03T10:14:59Z
dc.date.issued2014-10-07
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/6384
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=3678
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:12483/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=48093199
dc.description.abstractThis thesis has shown the importance of integration of theoretical calculations and experimental investigations in studying the role of non-covalent interactions and particularly dispersion interactions in transition metal chemistry. Several subjects were addressed, such as stacking interactions of chelates in transition metal complexes in solid state, influence of chirality on the oligomerization of Rh(I) isonitrile complexes in solution and the stability of the cis-platin type complexes in concentrated solutions. Isothermal titration calorimetry proved to be very useful in the studies by providing accurate experimental data on the thermochemistry of addressed processes. This data was used to gauge the ability of the theoretical methods to accurately reproduce the experimental results. Calculations have shown that the proper treatment of dispersion effects and solvation by theoretical models gives values in relatively good agreement with experiments, but further improvements are needed.en
dc.description.abstractrakcije se nalaze svuda u prirodi. One su odgovorne za niz procesa i osobina molekula. Ipak, ove intermolekulske interakcije su po prirodi slabe. Svuda gde postoje molekuli, javljaju se i nekovalentne interakcije. Procesi samoorganizacije, na koje slabe intermolekulske sile imaju uticaj, igraju važnu ulogu u građenju jako kompleksnih molekula sa specifičnim osobinama. Reverzibilnost nekovalentnih interakcija omogućava molekulskim sistemima da se brzo prilagode promenama u okolini izazvanim promenom uslova prisutnih na Zemlji. Ove slabe interakcije, to jest nekovalentne “vezivne” interakcije razlikuju se od klasičnih kovalentnih interakcija i njihovih varijacija u tome što preklapanje “elektronskih oblaka” interagujućih fragmenata postoji samo u maloj meri ili ne postoji uopšte. Ovakvo specifično ponašanje javlja se kod H-vezivanja, π-π, CH-π i X-H-π (vezivnih) interakcija, koje su sve u izvesnoj meri povezane sa efektivnom ulogom Londonove disperzione sile. Londonova disperziona sila je najslabija intermolekulska sila. To je privremena privlačna sila koja se javlja kao posledica trenutno indukovane polarizacije između multipola u molekulu. Jačina Londonove sile raste sa brojem elektrona usled povećanja polarizabilnosti, to jest disperzije elektronskog oblaka. Zbog njihovog velikog značaja, veliki napor je uložen u bolje razumevanje i opisivanje ovih interakcija u oblasti hemije, koristeći i eksperimentalne i teoretske metode. Međutim, ovo je i dalje težak zadatak. U poslednjoj deceniji došlo je do razvoja različitih metoda koje su korišćene u proučavanju nekovalentnih interakcija, a posebno steking interakcija. Najčešće su proučavane steking interakcije između aromatičnih molekula ili fragmenata, međutim, pokazano je da i drugi planarni molekuli i fragmenti takođe učestvuju u paralelnim interakcijama. Analizom podataka u Kembridžkoj strukturnoj banci podataka, identifikovano je postojanje steking interakcija između helatnih i C6 aromatičnih prstenova u kvadratno-planarnim kompleksima prelaznih metala. Planarni helatni prstenovi sa delokalizovanim π-vezama takođe grade CH/π interakcije sa C6 aromatičnim prstenovima. Međutim, analizom CSD-a utvrđeno je da su u ovim kompleksima steking interakcije zastupljenije od CH/π interakcija.Planarni helatni prstenovi takođe mogu da grade steking interakcije sa drugim helatnim prstenovima. U kristalnim strukturama koje se nalaze u CDS-u pronađen je veliki broj helat-helat steking interakcija. Kod ovih struktura su normalne udaljenosti slične onima koje postoje kod steking...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languageen
dc.publisherУниверзитет у Београду, Хемијски факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectDispersionsr
dc.subjectDispersionen
dc.subjectThéorie de la fonctionnelle de la densitéen
dc.subjectComplexes organométalliquesen
dc.subjectInteractions noncovalenten
dc.subjectCalorimétrieen
dc.subjectTitration calorimétrique isothermeen
dc.subjectBenchmarken
dc.subjectEtudes expérimentales et théoriquesen
dc.subjectDensity Functional Theorysr
dc.subjectOrganometallic complexessr
dc.subjectNon-covalent interactionssr
dc.subjectCalorimetrysr
dc.subjectIsothermal Titration Calorimetrysr
dc.subjectBenchmarksr
dc.subjectExperimental and theoretical investigationssr
dc.titleExperimental and theoretical investigations of intermetallic interactions in transition metal coordination and organometallic complexesen
dc.titleEtudes expérimentales et théoriques des interactions intermétalliques en transition métal coordination et complexes organométalliques; Eksperimentalno i teorijsko ispitivanje intermetalnih interakcija u koordinaciji prelaznih metala i organometalnim komplen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractЗарић, Снежана; Дјукиц, Јеан-Пиерре; Роберт, Винцент; Бугарчић, Живадин; Áнгyáн, Јáнос; Петровић, Предраг;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/29928/Disertacija4322.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record