Show simple item record

Implementation analysis of vaacum degassing of feed water for district heating systems

dc.contributor.advisorJaćimović, Branislav
dc.contributor.otherGenić, Srbislav
dc.contributor.otherKosi, Franc
dc.contributor.otherManić, Nebojša
dc.contributor.otherLelea, Dorin
dc.creatorVladić, Ljubiša A.
dc.date.accessioned2016-08-13T10:01:09Z
dc.date.available2016-08-13T10:01:09Z
dc.date.available2020-07-03T08:42:35Z
dc.date.issued2014-11-07
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=3599
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/6237
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:12355/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=514546595
dc.description.abstractПоступак обраде напојне воде дегазацијом има једну од пресудних улога у системима даљинског грејања у смислу заштите постројења од корозије, јер се на тај начин, из претходно хемијски припремљене воде, издвајају кисеоник и угљен диокисид, као основне корозивне супстанције. У пракси се најчешће користе методи термичке дегазације, мембранске и каталитичке деоксигенације. Једaн од метода која није довољно испитан и до сада није примењен у пракси је десорпција гасова из воде на сниженом притиску у присуству инертног гаса – вакумска дегазација. Анализом резултата експерименталних мерења приказаних у дисертацији, добијена је поуздана процедура за диманзионисање постројења за вакумску дегазацију. У исто време развијена је и процедура за економску анализу рада постројења, помоћу које се могу поуздано проценити инвестициони и оперативни трошкови рада постројења, те изнаћи оптимални режими рада који ће имати своју адекватну примену у пракси.sr
dc.description.abstractDegasification of water plays a crucial role in corrosion protection of pipelines and equipment in district heating systems. In practice, most commonly used degasification methods are thermal, catalytic and membrane degasification. Besides them there is another method: stripping of dissolved gases from water at reduced pressure in the presence of an inert gas. This method also called vacuum stripping has not been tested sufficiently and has been applied in practice only on few occasions. The main part of this dissertation includes the experimental work on vacuum stripping plant of semi-industrial scale and the analysis of the gathered data in order to describe the process in complete. The calculation procedure established in the dissertation is statistically proven as reliable. Other part of dissertation is the economic optimization of working parameters in order to obtain minimal costs, as well as the comparison of vacuum stripping process and other well-known processes.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Машински факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectДаљинско грејањеsr
dc.subjectDistrict heatingen
dc.subjectdegassingen
dc.subjecteconomic analysisen
dc.subjectдегазацијаsr
dc.subjectекономска анализаsr
dc.titleАнализа могућности примене вакумске дегазације напојне воде система даљинског грејањаsr
dc.titleImplementation analysis of vaacum degassing of feed water for district heating systemsen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractЈаћимовић, Бранислав; Генић, Србислав; Коси, Франц; Манић, Небојша; Лелеа, Дорин; Владић, Љубиша A.; Analiza mogućnosti primene vakumske degazacije napojne vode sistema daljinskog grejanja;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/7408/Disertacija4233.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/7409/Vladic_Ljubisa_Referat_MF.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record