Show simple item record

Linguistic and stylistic features of poetry for children in the period before Jovan Jovanović Zmaj; Язык и стиль поэзии для детей в периоде до Иоанна Иоанновича Змая

dc.contributor.advisorMilanović, Aleksandar
dc.contributor.otherJovanović, Jelena
dc.contributor.otherOpačić, Zorana
dc.creatorVukomanović Rastegorac, Vladimir M.
dc.date.accessioned2016-08-06T09:56:26Z
dc.date.available2016-08-06T09:56:26Z
dc.date.available2020-07-03T12:09:58Z
dc.date.issued2016-06-06
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/6199
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=3477
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:12113/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:12170/bdef:Izvestaj/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=48079119
dc.description.abstractПредмет рада су системски опис и анализа језичких и стилских одлика поезије за децу предзмајевског периода. Корпус сачињавају текстови у распону од прве песме (и књиге) за децу – Мелодије к пролећу (1765) Захарије Орфелина – до покретања Змајевог листа Невен (1880). У корпус су ушле књиге песама, циклуси и, у изузетним случајевима, појединачне песме из поменутог периода. Ексцерпирани текстови писани су на рускословенском, славеносрпском, вуковском и српском народном језику. Референтне тачке истраживања су неколике: 1. писани језик проматраног периода, 2. (језичко-)стилске карактеристике књижевноисторијских праваца којима припадају дати аутори и 3. језички захтеви који чине песму (не)примереном песништву за децу, а који (могу да) долазе од свести аутора о имплицитном читаоцу. Кроз анализу одабраног материјала на нивоу графије и фонетике, морфологије, творбе речи, као и на лексичком, синтаксичком и стилском плану, покушали смо да покажемо у којој су мери и на које начине на поезију за децу предзмајевског периода утицали разноврсни фактори: 1. прилике у српском књижевном језику, 2. књижевно-историјске прилике, 3. тематска усмереност текста и његово жанровско обликовање, 4. свест о психо-интелектуалним могућностима реципијента. Такође, покушали смо да опишемо језичке црте и стилска средства помоћу којих се остварује дидактичност поезије за децу у назначеном периоду, као и да њене одлике сагледамо узевши у обзир даљи развој српске поезије за децу.sr
dc.description.abstractThe aim of this work is a systematic description and analysis of the linguistic and stylistic features of poetry for children in the period before Jovan Jovanovic Zmaj. The corpus of this research consisted of poetry books, sets of poems and, by exception, single poems created between 1765; when the first Serbian poem for children – A Melody for The Spring by Zaharije Orfelin – was published, and 1880; in which year Neven was founded, a well-known children’s magazine edited by the famous Serbian poet J.J. Zmaj. The selected material was written in Russo-Slavonic, Slavonic-Serbian, Vukian, and the Serbian folk language. The reference points of our exploration were: 1. written language in the period before J.J. Zmaj, 2. stylistic features of contemporary literary movements of the time, and 3. linguistic demands which make a poem adequate or inadequate for children’s poetry as well as linguistic features which may or may not appear as a result of the author’s awareness of the nature of their implied reader. Through description and analysis of the phonological and morphological features, word building, lexical, syntactical and stylistic forms of poems, we tried to show ways in which children’s poetry had been influenced by various factors: 1. circumstances in the Serbian literary language, 2. circumstances in Serbian literature, 3. it’s own main themes as well as it’s own genres’, and 4. the author’s awareness of the psycho-intellectual ability of their implied reader. We also tried to describe the linguistic and stylistic characteristics which made these poems highly didactic, as to comprehend their features in light of the further development of Serbian poetry for children.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филолошки факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectисторија српског књижевног језикаsr
dc.subjecthistory of the Serbian literary languageen
dc.subjectstylisticen
dc.subjectpoetry for childrenen
dc.subjectperiod before J.J. Zmajen
dc.subjectстилистикаsr
dc.subjectпоезија за децу и младеsr
dc.subjectпредзмајевски периодsr
dc.titleЈезик и стил поезије за децу предзмајевског периодаsr
dc.titleLinguistic and stylistic features of poetry for children in the period before Jovan Jovanović Zmaj; Язык и стиль поэзии для детей в периоде до Иоанна Иоанновича Змаяen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractМилановић, Aлександар; Опачић, Зорана; Јовановић, Јелена; Вукомановић Растегорац, Владимир М.; Linguistic and stylistic features of poetry for children in the period before Jovan Jovanović Zmaj; Яzыk i stilь poэzii dlя deteй v periode do Ioanna Ioannoviča Zmaя; Jezik i stil poezije za decu predzmajevskog perioda;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/31156/IzvestajKomisije4111.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/31156/IzvestajKomisije4111.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/31155/Disertacija4111.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/31155/Disertacija4111.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_6199


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record