Show simple item record

Language properties of Italian postmodern internet advertising; Языковые особености италиянского постмодернистского рекламирования на интернете

dc.contributor.advisorSamardžić, Mila
dc.creatorRadenković Šošić, Bojana V.
dc.date.accessioned2016-08-06T09:56:22Z
dc.date.available2016-08-06T09:56:22Z
dc.date.available2020-07-03T12:09:52Z
dc.date.issued2016-05-23
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/6194
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=3466
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:12088/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:12108/bdef:Izvestaj/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=48115983
dc.description.abstractСвојства савремених облика оглашавања у теорији маркетинга проучавана су у контексту најпознатијих постмодернистичких концепата. Указивано је на везу између постмодернистичких идеја и уочених појава у оглашавању. На тим темељима издвојене су најзначајније одлике постмодернистичког оглашавања (стварање утиска хиперреалности, фрагментирање стварности, измештање реалности, приближавање супротности, поштовање „другости” и мегаломанска реторика). Ова својства анализирана су на визуелним и звучним елементима комуникације с потрошачима. С друге стране, италијански језик телевизијског, радијског и новинског оглашавања био је предмет исцрпних и обимних студија у периоду експанзије масовног оглашавања. Италијански језик оглашавања на интернету у досадашњим радовима на ову тему заступљен је у знатно мањој мери...sr
dc.description.abstractProperties of contemporary forms of advertising in the theory of marketing have been studied in the context of the most widely known postmodern concepts. The relation pointed out was that between postmodern ideas and occurrences observed in advertisement. On the basis of these, the most important postmodern conditions were defined (hyperreality, fragmentation, decentering, juxtaposition, difference and megalomaniac rhetoric). These conditions have been analysed on visual and auditory elements of communication with customers. On the other hand, the Italian language of television, radio and newspaper advertising has been a subject of extensive and comprehensive studies in the period of expansion of mass advertising. The Italian language of the Internet advertising has been significantly less covered in papers that dealt with this topic...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филолошки факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectиталијански језикsr
dc.subjectItalian languageen
dc.subjectadvertisingen
dc.subjectInterneten
dc.subjectpostmodernismen
dc.subjectmodernismen
dc.subjectоглашавањesr
dc.subjectинтернетsr
dc.subjectпостмодернизамsr
dc.subjectмодернизам.sr
dc.titleЈезичка својства италијанског постмодернистичког оглашавања на интернетуsr
dc.titleLanguage properties of Italian postmodern internet advertising; Языковые особености италиянского постмодернистского рекламирования на интернетеen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractСамарджић, Мила; Раденковић Шошић, Бојана В.; Jezička svojstva italijanskog postmodernističkog oglašavanja na internetu; Language properties of Italian postmodern internet advertising; Яzыkovыe osobenosti italiяnskogo postmodernistskogo reklamirovaniя na internete;
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/31120/Disertacija4100.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/31121/IzvestajKomisije4100.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/31120/Disertacija4100.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/31121/IzvestajKomisije4100.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_6194


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record