Show simple item record

Анализа економског и пословног дискурса и његова примена на дидактику француског језика у друштвено-економском контексту Србије

dc.contributor.advisorMangiante, Jean-Marc
dc.contributor.otherStanojević, Veran
dc.contributor.otherGoes, Jan
dc.contributor.otherCakeljić, Vesna
dc.creatorŽivković, Danijel
dc.date.accessioned2016-08-06T09:56:21Z
dc.date.available2016-08-06T09:56:21Z
dc.date.available2020-07-03T12:09:47Z
dc.date.issued2016-01-15
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=3460
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/6191
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:12073/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:12095/bdef:Izvestaj/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=48097551
dc.description.abstractПредмет ове докторске дисертације је анализа француског пословног језика на неколико различитих нивоа (структуралном, синтаксичком, семантичком, лексичком, прагматичном и аргументативном) са циљем да се испитају својства француског језика за посебне намене, као и његове особености у односу на друге варијетете књижевног језика. У раду ћемо указати на проблеме наставе француског језика за посебне намене као и на могућности унапређења обуке наставника француског језика у контексту актуелних академских прилика у Србији, али и у савременом европском контексту...sr
dc.description.abstractThe subject of this doctoral thesis is the analysis of French business language on several different levels (structural, syntactic, semantic, lexical, pragmatic and argumentative) with the aim of testing the means of French language for special purposes, as well as its characteristics compared to other varieties of literary language. In this paper we will indicate the problems of teaching the French language for special purposes as well as the possibilities of the promotion of training teachers of French language in the context of current academic conditions in Serbia, but also the conditions in contemporary European context...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagefr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филолошки факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectанализа дискурсаsr
dc.subjectdiscourse analysisen
dc.subjectдидактикаsr
dc.subjectфранцуски језик за посебне намене (ФОС)sr
dc.subjectфранцуски језик струке (ФС)sr
dc.subjectпримењена лингвистикаsr
dc.subjectпословна комуникацијаsr
dc.subjectконтекст образовањаsr
dc.subjectdidacticsen
dc.subjectFrench language for specific purposes (FOS)en
dc.subjectSpecific French language (FS)en
dc.subjectapplied linguisticsen
dc.subjectbusiness communicationen
dc.subjectcontext of educationen
dc.subjectrelations between Serbia and Franceen
dc.titleAnalyse du discours économique et commercial et son application à la didactique de la langue française dans le contexte socio-économique de la Serbiefr
dc.titleАнализа економског и пословног дискурса и његова примена на дидактику француског језика у друштвено-економском контексту Србијеsr
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC
dcterms.abstractМангианте, Јеан-Марц; Станојевић, Веран; Гоес, Јан; Цакељић, Весна; Живковић, Данијел; Analiza ekonomskog i poslovnog diskursa i njegova primena na didaktiku francuskog jezika u društveno-ekonomskom kontekstu Srbije;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/31099/Disertacija4094.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/31100/IzvestajKomisije4094.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/31099/Disertacija4094.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/31100/IzvestajKomisije4094.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_6191


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record