Show simple item record

Conversion of Japanese geographical names in English and Serbian

dc.contributor.advisorMarković, Ljiljana
dc.contributor.otherTadić, Milutin
dc.contributor.otherMišić, Danijela
dc.creatorPrnjat, Zorica R.
dc.date.accessioned2016-08-06T09:56:20Z
dc.date.available2016-08-06T09:56:20Z
dc.date.available2020-07-03T12:09:46Z
dc.date.issued2016-07-05
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=3458
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/6190
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:12070/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:12094/bdef:Izvestaj/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=48085263
dc.description.abstractГеографска имена или топоними чине део скупа ономастичког материјала и представљају језичке форме које настају из потребе за именовањем природних и друштвених географских објеката. Предмет су истраживања многих наука и научних дисциплина. Географска имена су значајна не само за географе и картографе, већ и за лингвисте, историчаре, археологе, етнографе, антропологе, социологе и др. Мноштво географских имена у језицима света изискује потребу успостављања недвосмисленог означавања географских ентитета у националној и међународној комуникацији. Највећа могућа једнозначност у комуникацији и недвосмисленост у идентификацији постиже се стандардизацијом географских имена. Стандардизација подразумева поступак који поред утврђивања писаних и изговорних облика географских имена на службеном језику или језицима и писмима сваке државе обухвата и утврђивање прописа за њихову употребу у националној и међународној комуникацији. Нека од битних питања стандардизације су: класификација и број географских имена која се стандардизују, топонимијски извори (примарни и секундарни), употреба егзонима, језичке трансформације, конверзија имена (транслитерација и транскрипција) у другим језицима, регистровање и публиковање стандардизованих имена и сл...sr
dc.description.abstractGeographical names (toponyms/ place names) present language forms used to name natural and man-made geographical objects. As part of onomastic material, they are studied by various scientists and researchers: geographers and cartographers, linguists, historians, archaeologists, ethnographers, anthropologists, sociologists and others. A multitude of geographical names around the world requires a system of unambiguous designation in national and international communication. The greatest possible regularity in communication and identification is achieved by standardization of geographical names. Written and spoken forms of geographical names in official language or languages of each country are established through standardization. Also, standardization promulgates regulations for the use of geographical names in national and international communication. Some of the most important issues of standardization are: selection of geographical names that should be standardized, toponymic sources (primary and secondary), use of exonyms, linguistic transformation, conversion (transliteration and transcription), registration and publication of standardized names, etc...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филолошки факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectгеографско имеsr
dc.subjectgeographical nameen
dc.subjecttoponymen
dc.subjectstandardization of geographical namesen
dc.subjectconversionen
dc.subjecttransliterationen
dc.subjecttranscriptionen
dc.subjectcartographyen
dc.subjectJapanese geographical namesen
dc.subjectтопонимsr
dc.subjectстандардизација географских именаsr
dc.subjectконверзијаsr
dc.subjectтранслитерацијаsr
dc.subjectтранскрипцијаsr
dc.subjectкартографијаsr
dc.subjectјапанска географска именаsr
dc.titleКонверзија јапанских географских имена у енглеском и српском језикуsr
dc.titleConversion of Japanese geographical names in English and Serbianen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractМарковић, Љиљана; Тадић, Милутин; Мишић, Данијела; Прњат, Зорица Р.; Konverzija japanskih geografskih imena u engleskom i srpskom jeziku;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/31092/Disertacija4092.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/31093/IzvestajKomisije4092.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record