Show simple item record

Capacity of digital technology in development of an inclusive society

dc.contributor.advisorOdović, Gordana
dc.contributor.otherOgnjanović, Zoran
dc.contributor.otherPetrović, Aleksandar
dc.contributor.otherPerić, Porfirije
dc.contributor.otherKović, Vanja
dc.creatorMasliković, Dejan M.
dc.date.accessioned2016-08-06T09:54:06Z
dc.date.available2016-08-06T09:54:06Z
dc.date.available2020-07-03T09:31:31Z
dc.date.issued2016-07-04
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=3532
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/6168
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:12238/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=48026639
dc.description.abstractДруштво има обавезу да свим својим члановима обезбеди образовање, здравствену заштиту, професионалну афирмацију, квалитетно коришћење слободног времена и друга права која се базирају на уставу и законима. Савремено друштво у испуњавању ових обавеза има на располагању, сада већ свима доступну савремену, дигиталну технологију. Ова технологија може, у великој мери да обезбеди развој инклузивног друштва за особе са инвалидитетом. Мобилни уређаји и услуге, интернет, дигитална кабловска и терестријална телевизијска мрежа су само неки од оруђа савременог друштва из области информационих и комуникационих технологија која стоје на располагању савременом друштву за укључивање у све друштвене токове припадника друштва из заједнице особа са инвалидитетомsr
dc.description.abstractSociety has an obligation to provide education, health care, professional recognition, quality use of leisure time and other rights that are based on Constitution and laws to all its members. Modern society in fulfilling these obligations has on disposal, digital technology that is nowadays available to all members of the society . This technology can, to a large extent, ensure the development of an inclusive society for people with disabilities. Mobile devices and services, the Internet, digital: cable and terrestrial television network are just some of the tools of modern society in the field of information and communication technologies at the disposal of modern society for inclusion of people with disabilities in all society flowsen
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацијуsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectособе са инвалидитетомsr
dc.subjectpersons with disabilitiesen
dc.subjectинформациона и комуникациона технологијаsr
dc.subjectинклузијаsr
dc.subjectинтернетsr
dc.subjectмобилни уређајиsr
dc.subjectдигитална телевизијаsr
dc.subjectinformation and communication technologyen
dc.subjectinclusionen
dc.subjectthe Interneten
dc.subjectmobile devicesen
dc.subjectdigital TVen
dc.titleКапацитет дигиталне технологије за развој инклузивног друштваsr
dc.titleCapacity of digital technology in development of an inclusive societyen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseARR
dcterms.abstractОдовић, Гордана; Петровић, Aлександар; Огњановић, Зоран; Перић, Порфирије; Ковић, Вања; Масликовић, Дејан М.; Kapacitet digitalne tehnologije za razvoj inkluzivnog društva;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/20248/Disertacija4165.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/20249/Maslikovic_Dejan_M.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_6168


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record