Show simple item record

Application of model-based methods for fault detection in electro-mechanical systems

dc.contributor.advisorЂуровић, Жељко
dc.contributor.otherКовачевић, Бранко
dc.contributor.otherБјекић, Мирослав
dc.contributor.otherКрнета, Радојка
dc.contributor.otherКвашчев, Горан
dc.creatorАнтић, Сања В.
dc.date.accessioned2016-08-06T09:50:55Z
dc.date.available2016-08-06T09:50:55Z
dc.date.available2020-07-03T08:35:09Z
dc.date.issued2016-06-30
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/6154
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=3539
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:12251/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=48102927
dc.description.abstractИстраживања која су резултовала овом докторском дисертацијом посвећена су детекцији и изолацији адитивних и мултипликативних отказа применом метода које подразумевају познавање модела система. При том су ове методе, иначе развијене за линеарне системе, примењене на једном нелинеарном/нестационарном систему кога чини мотор једносмерне струје и његов појачавач, у присуству поремећаја и грешака моделовања. У првом делу истраживања извршена је синтеза структурних и дирекционих резидуала за пет различитих, најчешћих адитивних отказа који се у оваквом систему могу појавити. При синтези структурних резидуала и одговарајућих трансформација, примењене су четири различите методе од којих се две базирају на моделу система са отказима у форми функције преноса (Row by row implementation, Elimination approach) а две на моделу система у простору стања (Chow−Willsky scheme and Systematic implementation). Показано је да су све добијене трансформације резидуала еквивалентне и да се једна може добити из друге дељењем са одређеним заједничким фактором. Даље је показано да су технике базиране на моделу у простору стања нумерички сложеније за примену, али да као резултат дају каузалне резидуалне генераторе у облику полинома, па самим тим и стабилне, што је изузетно значајно за поступак генерисања резидуала. Примећено је да су у присуству константног поремећаја и/или грешке моделовања, структурни и дирекциони рачунски резидуали ненулти и у одсуству отказа. Такође је детектован и проблем јаког шума у секвенци резидуала који делимично настаје од мерног шума, али који се и појачава применом трансформација над резидуалима. У раду је показано како се ова два проблема успешно решавају применом одговарајућих техника филтрирања и ново-предложене технике транслирања у простору резидуала...sr
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Електротехнички факултет
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београду
dc.subjectДетекција и изолација отказаsr
dc.subjectFault detection and isolationen
dc.subjectАдитивни и мултипликативни отказиsr
dc.subjectСтруктурни и дирекциони резидуалиsr
dc.subjectDC моторsr
dc.subjectЕлектронски појачавачsr
dc.subjectAdditive and multiplicative faultsen
dc.subjectStructured and directional residualsen
dc.subjectDC motoren
dc.subjectElectronic amplifieren
dc.titleПримена метода за детекцију отказа заснованих на моделу у електро-механичким системимаsr
dc.titleApplication of model-based methods for fault detection in electro-mechanical systemsen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseARRen
dcterms.abstractĐurović, Željko; Kvaščev, Goran; Bjekić, Miroslav; Kovačević, Branko; Krneta, Radojka; Antić, Sanja V.; Primena metoda za detekciju otkaza zasnovanih na modelu u elektro-mehaničkim sistemima;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/5503/Disertacija4172.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/5504/Sanja_Antic_Referat_ETF.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record