Show simple item record

Enhancing methods for effort estimation in software projects

dc.contributor.advisorBojić, Dragan
dc.contributor.otherMilutinović, Veljko
dc.contributor.otherStarčević, Dušan
dc.creatorPopović, Jovan M.
dc.date.accessioned2016-08-06T09:50:47Z
dc.date.available2016-08-06T09:50:47Z
dc.date.available2020-07-03T08:35:19Z
dc.date.issued2016-07-12
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=3485
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/6139
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:12133/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:12192/bdef:Izvestaj/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=48093711
dc.description.abstractProcena napora potrebnog da se implementira softverski sistem je jedan od najtežih ali i najbitnijih zadataka koji se postavlja pred softverske timove. Procena napora je često ključni faktor koji će odrediti da li će projekat početi, pod kojim ograničenjima će se raditi i da li će se uopšte uspešno završiti i koristiti. Realnost je da se procene često vrše na osnovu nedovoljno definisanih zahteva pomoću različitih heuristika, pretpostavki i iskustava, pri čemu se za ograničeno vreme traže što je moguće bolje procene. I pored značajnog napretka u različitim oblastima softverskog inženjerstva tokom poslednjih decenija, procene napora se uglavnom i dalje svode na subjektivne procene timova ili eksperata u nekoj oblasti sa greškama procene koje često nisu zadovoljavajuće. Globalne statistike govore da se samo trećina softverskih projekata uspešno završi, trećina se završi uz probijanje budžeta i rokova, dok trećina projekata propadne. Jedan od glavnih razloga za ovakve loše rezultate su nedovoljno dobre procene napora. Cilj ovog rada je analiza postojećih metoda procene i predlaganje novih metoda kojima se procene napora mogu olakšati i poboljšati. Osnovna ideja koja će biti predstavljena u radu je mogućnost uvođenja novih predikcionih modela i tehnika kojima će se postojeće metode poboljšati. U radu će biti predstavljeni predlozi rešenja za unapređenje postojećih metoda procene kao i konkretni rezultati koji se mogu dobiti primenom tih rešenja na realnim softverskim projektima. Unapređenja se svode na identifikaciju parametara kojima se mogu opisati projekti koji najviše utiču na napor potreban da se implementira projekat, kao i zavisnosti među parametrima i naporom.sr
dc.description.abstractEstimating the effort required to implement the software system is one of the most difficult, but also the most important tasks in software engineering. Effort estimate is often a key factor that will indicate whether the project will begin, under which restrictions will be implemented and would it be successfully completed and used. The reality is that the estimates are often made based on the incomplete requirements using various heuristics, assumptions and experience, where best possible estimates are required in a limited timeframe. Besides significant advances in various domains of software engineering in recent decades, effort estimation methods are mostly based on the subjective assessment by the project teams or experts in a certain field, with the effort estimate errors often higher than the expected. Global statistics show that only one third of software projects is successfully concluded, one third is not finished within the budget and deadlines, while the rest of projects fail. One of the main causes for these results are inaccurate effort estimates. The aim of this thesis is to analyze the existing effort estimation methods and propose new methods that can improve effort estimation. The basic idea that will be presented in the thesis is the usage of new models and techniques that will improve the existing effort estimation methods. In the thesis, proposals for the improvement of existing assessment methods and concrete results that can be obtained using these solutions to real software projects will be presented. Improvements are confined to the identification of project parameters describing projects that influence the effort the most, as well as determining dependencies between the parameters and the effort.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Електротехнички факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectProcene naporasr
dc.subjectEffort estimationen
dc.subjectSoftware systemsen
dc.subjectMeasurementsen
dc.subjectsoftverski sistemisr
dc.subjectmerenjesr
dc.titleUnapređenje metoda za procenu napora u softverskim projektimasr
dc.titleEnhancing methods for effort estimation in software projectsen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC-SA
dcterms.abstractБојић, Драган; Милутиновић, Вељко; Старчевић, Душан; Поповић, Јован М.; Унапређење метода за процену напора у софтверским пројектима; Унапређење метода за процену напора у софтверским пројектима;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/5546/Disertacija4118.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/5547/IzvestajKomisije4118.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record