Show simple item record

Linguistic fearutes and discourse structure of SMS text messaging

dc.contributor.advisorPolovina, Vesna
dc.contributor.otherPanić-Cerovski, Natalija
dc.contributor.otherKašić, Zorka
dc.creatorJelić, Gordana B.
dc.date.accessioned2016-07-30T15:26:33Z
dc.date.available2016-07-30T15:26:33Z
dc.date.available2020-07-03T12:09:29Z
dc.date.issued2016-06-16
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=3442
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/6111
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:12016/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=48109071
dc.description.abstractОд краја 90-тих година прошлог века, комуникација кратким порукама доживела је невероватан пораст, и данас се број дневно послатих и примљених кратких порука изражава у милионима. Поред бројних студија које су проучавале језик електронске поште, мало пажње је посвећено анализи језика кратких порука у мобилној телефонији. Тек последњих неколико година, лингвисти настоје да опишу језик који се употребљава у писању кратких порука, како он увелико превазилази технолошка ограничења медијума и поприма себи својствена лингвистичка и прагматичка својства. Предмет овог научног рада јесте детаљна лингвистичка анализа спроведена на корпусу од 20.000 кратких порука на српском језику. Кренули смо од претпоставке да језик кратких порука има своју сопствену динамику развоја као и специфичне језичке манифестације, које је могуће идентификовати и описати само на аутентичном језичком материјалу. Корпус чине кратке поруке које смо добили од породице, пријатеља, колега, студената, тинејџера и познаника, различитих професија и старосне доби од 15 до 70 година...sr
dc.description.abstractSince the end of 1990s, the SMS communication has progressed at an increasingly accelerated pace and today the daily number of sent and received text messages is expressed in millions. Numerous studies deal with the language of e-mails, however, little attention was paid to the analysis of the SMSs. It is only recently that the linguists have tried to characterize the language used in texting as it largely overcomes the technological restrictions of its medium and acquires specific linguistic and pragmatic features. The subject of this scientific paper is a detailed linguistic analysis carried out in the corpus of 20,000 short messages written in Serbian language. Our starting point was the supposition that texting language has its own developmental dynamics and specific linguistic manifestations, which can only be described by using authentic linguistic material. The corpus consisted of short messages obtained from family, friends, colleagues, students, teenagers and acquaintances of different professional affiliation, aged 15-70 years...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филолошки факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectјезикsr
dc.subjectlanguageen
dc.subjectshort messagesen
dc.subjectwritingen
dc.subjectspeechen
dc.subjectlinguistic featuresen
dc.subjectnew conventionsen
dc.subjectdiscourse analysisen
dc.subjectdiscourse structureen
dc.subjectкратке порукеsr
dc.subjectписањеsr
dc.subjectговорsr
dc.subjectлингвистичка обележјаsr
dc.subjectнове конвенцијеsr
dc.subjectанализа дискурсаsr
dc.subjectдискурсна структураsr
dc.titleЛингвистичка обележја и дискурсна структура кратких порука у мобилној телефонијиsr
dc.titleLinguistic fearutes and discourse structure of SMS text messagingen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractПоловина, Весна; Панић-Церовски, Наталија; Кашић, Зорка; Јелић, Гордана Б.; Lingvistička obeležja i diskursna struktura kratkih poruka u mobilnoj telefoniji;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/31008/Disertacija4071.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/31009/Jelic_Gordana_B.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record