Show simple item record

Model for building quality systems in special libraries

dc.contributor.advisorStokić Simončić, Gordana
dc.contributor.otherVučković, Željko
dc.contributor.otherMladenović, Goran
dc.creatorDobrilović Dragović, Jelena R.
dc.date.accessioned2016-07-30T15:26:23Z
dc.date.available2016-07-30T15:26:23Z
dc.date.available2020-07-03T12:09:10Z
dc.date.issued2016-06-29
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=3402
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/6098
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:11935/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:11960/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=48080911
dc.description.abstractСистем квалитета дефинисан серијом стандарда ISO 9000 и уведен у пословање производне и услужне организације или научноистраживачког института омогућује свеобухватну контролу квалитета и представља нов приступ за ефикасно управљање квалитетом и његово унапређење. У републици Србији успешном успостављању система квалитета у специјалним библиотекама претходи решавање низа теоријских и практичних проблема (умрежавање у успостављање јединствењних стандарда за њихов рад, оснивање самосталног удружења специјалних библиотека, улагање више средстава у набавку грађе и опреме, умрежавање, обезбеђивање простора за смештај библиотечке грађе, али и за самосталан рад истраживача, итд.) који су и даље отворени у области библиотекарства...sr
dc.description.abstractThe quality defined by the ISO 9000 standards and introduced into the operations of each production and service organization or scientific research institute allows a comprehensive quality control and a new approach for efficient quality management ant its improvement...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филолошки факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectспецијалне библиотекеsr
dc.subjectspecial librariesen
dc.subjectнаучноистраживачки институтsr
dc.subjectсистем квалитетаsr
dc.subjectмодел мерења перформансиsr
dc.subjectевалуацијаsr
dc.subjectИнститут за путеве АД Београдsr
dc.subjectscientific research insitutesen
dc.subjectquqlity systemen
dc.subjectmodel of quality systemsen
dc.subjectperformance measurementen
dc.subjectevaluation of special librariesen
dc.subjectThe Highway Institute Belgradeen
dc.titleМодел за изградњу система квалитета у специјалним библиотекамаsr
dc.titleModel for building quality systems in special librariesen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractСтокић Симончић, Гордана; Младеновић, Горан; Вучковић, Жељко; Добриловић Драговић, Јелена Р.; Model za izgradnju sistema kvaliteta u specijalnim bibliotekama;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/30933/Dobrilovic_Dragovic_Jelena_R.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/30933/Dobrilovic_Dragovic_Jelena_R.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/30932/Disertacija4032.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/30932/Disertacija4032.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_6098


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record