Show simple item record

Milan Kašaninas a critic of modern Serbian literature

dc.contributor.advisorMikić, Radivoje
dc.contributor.otherRadulović, Milan
dc.contributor.otherAleksić, Milan
dc.creatorAleksić, Jana M.
dc.date.accessioned2016-07-30T15:26:19Z
dc.date.available2016-07-30T15:26:19Z
dc.date.available2020-07-03T12:16:32Z
dc.date.issued2016-05-30
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/6096
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=3398
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:11926/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=48088591
dc.description.abstractЦиљ нашег истраживања био је да књижевноисторијски сагледамо и теоријски формулишемо и образложимо књижевнокритичке текстове Милана Кашанина, посвећене ауторима и феноменима нове српске књижевности. Желели смо да укажемо на Кашанинов оригиналан и самосвојан поглед на модерну српску књижевност, на исходишта његовог херменеутичког и интерпретативног захвата, као и на генезу његових критичких ставова. Тиме би био постигнут имплицитни наум истраживања: свеобухватнији и културноисторијски целовитији и праведнији увид у домете Кашанинове критичке и стваралачке индивидуализације у систему историје српске књижевне критике. Истакли смо и сложеност књижевноисторијске позиције, одређених спољашних својстава и унутрашње структуре Кашанинове књижевнокритичке делатности...sr
dc.description.abstractThe objective of this research was to literary-historically look at and theoretically formulate and define Milan Kašanin’s literary criticism dedicated to authors and phenomena of Serbian modern literature. Our desire was to point out Kašanin’s original and authentic approach to Serbian modern literature, the results of his hermeneutical and interpretational study and genesis of his critical viewpoints. By achieving all this, the implicit goal of the research would be accomplished: extensive, historically and culturally comprehensive and proper understanding of achievements of Kašanin’s critical and innovative individualization within the Serbian literary critic history system. We also pointed out the complexity of literary-historical position, the complexity of certain external features and internal structure of Kašanin’s literary criticism...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филолошки факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectкњижевна критикаsr
dc.subjectliterary criticismen
dc.subjectessayistic criticismen
dc.subjectcritical essayen
dc.subjectessayismen
dc.subjectintegral critiqueen
dc.subjecthistory of literatureen
dc.subjectaestheticsen
dc.subjectaesthetic intuitionen
dc.subjectinterdisciplinarityen
dc.subjectintermedialityen
dc.subjecthybridityen
dc.subjectmetacriticismen
dc.subjectесејистичка критикаsr
dc.subjectкритички есејsr
dc.subjectесејизамsr
dc.subjectинтегрална критикаsr
dc.subjectисторија књижевностиsr
dc.subjectестетикаsr
dc.subjectестетичка интуицијаsr
dc.subjectинтердисциплинарностsr
dc.subjectинтермедијалностsr
dc.subjectхибридностsr
dc.subjectметакритикаsr
dc.titleМилан Кашанин као тумач нове српске књижевностиsr
dc.titleMilan Kašaninas a critic of modern Serbian literatureen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractМикић, Радивоје; Aлексић, Милан; Радуловић, Милан; Aлексић, Јана М.; Milan Kašanin kao tumač nove srpske književnosti;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/32012/Disertacija4028.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/32013/Aleksic_Jana_M.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record