Show simple item record

Characterisation of the female characters in the novels of Haruki Murakami; Характеризация женских персонажей в романах Харуки Мураками

dc.contributor.advisorMarković, Ljiljana
dc.contributor.otherJović-Đalović, Marina
dc.contributor.otherKostadinović, Danijela
dc.creatorObrenovic, Milica P.
dc.date.accessioned2016-07-23T16:18:10Z
dc.date.available2016-07-23T16:18:10Z
dc.date.available2020-07-03T12:16:10Z
dc.date.issued2016-06-30
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=3387
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/6034
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:11898/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=48082959
dc.description.abstractPredmet ovog rada je karakterizacija ženskih likova u romanima Harukija Murakamija, po redosledu kojim ih je on pisao, u cilju pracenja njegovog razvoja kao pisca, što, posledicno, ima uticaj na razvoj njegovih likova. Ovo ujedno predstavlja i jednu od hipoteza od kojih polazimo, a to je, da sa napretkom stvaralaštva Harukija Murakamija, i ženski likovi u njegovim romanima postaju složeniji. Ukoliko poemo od romana Okorela zemlja cuda i Kraj sveta, koji je Haruki Murakami objavio 1985. godine, mi u tom romanu upoznajemo ženske likove koji su zanemarljivi u odnosu na, na primer, vec sledeci njegov roman Norveška šuma, objavljen 1987. godine, u kom upoznajemo ženske likove Naoko i Midori, ili, pak, roman Sputnik ljubav, objavljen 2001. godine i likove Sumire i Mju, odnosno roman 1Q84, pri cemu su prva dva dêla objavljena 2009. godine, dok je treci deo objavljen 2010. godine, u kom upoznajemo lik Aomame, koja je ujedno i protagonista ovog romana, za razliku od ostalih Murakamijevih romana, koje u ovom radu obraujemo, u kojima su muški likovi protagonisti. Analiziraju se ženski Murakamijevi likovi ponaosob, potom ženski likovi unutar jednog romana, a zatim se primenjuje metod komparativne analize ženskih likova u svim Murakamijevim romanima, koji su predmet obrade u ovom radu, sa osvrtom na muške likove, protagoniste, u cilju osvetljavanja prividno nenametljivih, ali dominantnih ženskih likova. Njihovi meusobni odnosi jedan su od nacina sagledavanja osobina i jedinstvenosti ženskih likova. Naglasak je na analizi vecim delom sa psihološkog aspekta. Rezultat do kog se dolazi u ovom radu, jeste da u Murakamijevim romanima važan aspekt u graenju likova, to jest, u njihovom razvoju licnosti, predstavlja i njihovo odrastanje, odnosi u porodici, a kod nekih i u školi...sr
dc.description.abstractSubject of this thesis is characterisation of female characters in the novels of Haruki Murakami, in the order of his writing those novels. The aim of analysing in that order is to analyse his development as a writer, which, consequently, has the influence on development of his characters. At the same time, this represents one of the initial hypotheses in this thesis and that is the following: With a development of the literary work of Haruki Murakami, female characters in his novels are becoming more complex. If we start from the novel Hard-Boiled Wonderland and the End of the World, which Haruki Murakami published in 1985, we get acquainted with female characters which are negligible in comparison to, for example, his next novel Norwegian Wood, published in 1987, which gets us acquainted with female characters of Naoko and Midori, or the novel Sputnik Sweetheart, published in 2001 and female characters of Sumire and Miu, or a novel 1Q84, where first two parts are published in 2009, while third part is published in 2010, in which we get acquainted with a character of Aomame, who is at the same time protagonist in this novel, unlike other Murakami’s novels, which are being analysed in this thesis, whose protagonists are male characters. Female characters are being analysed one by one, as well as female characters within one novel and finally, by applying method of comparative analysis on all female characters in Murakami’s novels, which are subject of analysis in this thesis, with the reference to the male characters, protagonists, in order to lighten up ostensibly unobtrusive, but dominant female characters...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филолошки факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectidentitetsr
dc.subjectidentityen
dc.subjectotuenostsr
dc.subjectnestajanjesr
dc.subjecttajanstvenostsr
dc.subjectnedokucivesr
dc.subjectranjivesr
dc.subjectljubavsr
dc.subjectodnos sa porodicomsr
dc.subjectdržanje za rukesr
dc.subjectalienationen
dc.subjectdisappearanceen
dc.subjectmysteryen
dc.subjectinapprehensibleen
dc.subjectvulnerableen
dc.subjectloveen
dc.subjectrelationship with the familyen
dc.subjectholding handsen
dc.titleKarakterizacija ženskih likova u romanima Harukija Murakamijasr
dc.titleCharacterisation of the female characters in the novels of Haruki Murakami; Характеризация женских персонажей в романах Харуки Муракамиen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractМарковић, Љиљана; Костадиновић, Данијела; Јовић-Ђаловић, Марина; Обреновиц, Милица П.; Characterisation of the female characters in the novels of Haruki Murakami; Harakterizaciя ženskih personažeй v romanah Haruki Murakami; Карактеризација женских ликова у романима Харукија Муракамија; Карактеризација женских ликова у романима Харукија Муракамија;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/31901/Obrenovic_Milica_P.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/31900/Disertacija3979.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/31901/Obrenovic_Milica_P.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/31900/Disertacija3979.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_6034


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record