Show simple item record

Literary work of Branislav Nušić in the teaching process; Литературные произведения Бранислава Нушића в школе

dc.contributor.advisorBajić, Ljiljana
dc.contributor.otherRadulović, Olivera
dc.contributor.otherVeljković Stanković, Dragana
dc.contributor.otherMrkalj, Zona
dc.creatorStanković Šošo, Nataša B.
dc.date.accessioned2016-07-23T16:18:08Z
dc.date.available2016-07-23T16:18:08Z
dc.date.available2020-07-03T12:16:18Z
dc.date.issued2016-06-14
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/6031
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=3369
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:11865/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=48081423
dc.description.abstractУ дисертацији под називом Књижевно дело Бранислава Нушића у настави пишчево стваралаштвo сагледано је у књижевноисторијском, књижевнотеоријском и методичком контексту. Полазећи од тога да Нушићево стваралаштво карактерише жанровска и поетичка разноликост, у уводном делу рада указано је на вредност и значај појединих његових литерарних и позоришних остварења. На почетку рада дат је аналитички осврт на Нушићево дело у наставним плановима и програмима за основну и средњу школу, образложене су вредности пишчевих прозних и драмских текстова и њихова наставна сврховитост. Посебна пажња посвећена је одобреним школским уџбеницима, корпусу предвиђене лектире и одабраној стручној и методичкој литератури. Проучене су погодности избора Нушићевих текстова у уџбеничкој литератури за постизање прворазредних образовних, васпитних и функционалних циљева...sr
dc.description.abstractDissertation Literary Work of Branislav Nušić in the Teaching Process observes the writer’s works in literature-historical, literature-theoretical and methodological context. Based on the fact that Nusic’s works are characterized by genre and poetical variety, the introductory part of the dissertation highlights the value and importance of some of his literary and theatre accomplishments. The beginning of the dissertation gives an analytical review of Nusic’s works in primary and secondary school curricula and clarifies the writer’s prose and drama works’ value and purposefulness of their presence in school curricula. Special attention is focused on accredited school course books, school reading matter and chosen technical and methodology literature. The dissertation deals with the appropriateness of including Nusic’s works into school textbooks in order to achieve first-class educational and functional aims...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филолошки факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectнаставни план и програмsr
dc.subjectschool curriculumen
dc.subjectшколски уџбенициsr
dc.subjectнаставни циљевиsr
dc.subjectметодичке радње и поступциsr
dc.subjectнаставна интерпретацијаsr
dc.subjectкомедијаsr
dc.subjectхумористички романsr
dc.subjectједночинкаsr
dc.subjectхуморескаsr
dc.subjectоблици рада подстакнути текстомsr
dc.subjectставови ученикаsr
dc.subjectschool course booksen
dc.subjectteaching aimsen
dc.subjectmethodological acts and proceduresen
dc.subjectschool interpretationen
dc.subjectcomedyen
dc.subjecthumoristic novelen
dc.subjectone-act dramaen
dc.subjecthumoresqueen
dc.subjectactivities based on textsen
dc.subjectstudents’ opinionsen
dc.titleКњижевно дело Бранислава Нушића у наставиsr
dc.titleLiterary work of Branislav Nušić in the teaching process; Литературные произведения Бранислава Нушића в школеen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractБајић, Љиљана; Вељковић Станковић, Драгана; Мркаљ, Зона; Радуловић, Оливера; Станковић Шошо, Наташа Б.; Literary work of Branislav Nušić in the teaching process; Literaturnыe proizvedeniя Branislava Nušića v škole; Književno delo Branislava Nušića u nastavi;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/31949/Disertacija3961.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/31950/Stankovic_Soso_Natasa_B.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record