Show simple item record

Imaging the feminine in early Byzantine visual culture on the territory of the Central Balkans

dc.contributor.advisorErdeljan, Jelena
dc.contributor.otherStanković, Vlada
dc.contributor.otherStevović, Ivan
dc.contributor.otherVranešević, Branka
dc.contributor.otherKorać, Miomir
dc.creatorAnđelković Grašar, Jelena
dc.date.accessioned2016-07-23T16:17:24Z
dc.date.available2016-07-23T16:17:24Z
dc.date.available2020-07-03T10:02:29Z
dc.date.issued2016-03-28
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/6022
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=3333
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:11798/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttps://phaidrabg.bg.ac.rs/detail_object/o:11810
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=48028687
dc.description.abstractИстраживање у овој докторској дисертацији имало је за циљ обједињавање постојећих резултата и знања везаних за визуелни материјал који се тиче жене, у периоду од IV до почетка VII века, на територији данашње Србије и суседних земаља. У трагању за сликом рановизантијске жене прикупљени материјал посматран је кроз призму визуелне културе, на тај начин омогућавајући разумевање не само иконографских образаца, већ и позиционирање жене унутар друштвеног и културног контекста овог времена. Основни методолошки приступи у овом истраживању су женска историја (woman’s history), феминистичке теорије (feminist theories) и родне студије (gender studies). Захваљујући овим методолошким приступима постојећа слика о женама на централном Балкану може бити другачије тумачена и смештена у оквир модерних академских студија, широко прихваћених широм света. У циљу стварања целокупне слике женске појавности, кроз три поглавља појединачно, разматране су слике рановизантијских царица, обичних и божанских жена...sr
dc.description.abstractThe research goal of this doctoral dissertation was to synthesize the existing results and knowledge concerning visual material regarding women in the period between 4th and beginning of the 7th century, at the territory of present day Serbia and its neighbouring countries. In search for the image of early Byzantine woman, the collected material was observed through a lens of visual culture, thereby enabling not only understanding of iconographic patterns, but also positioning of women within the social and cultural context of the time. The main methodological approaches in this research are woman’s history, feminist theories and gender studies. Owing to these methodological approaches, images of women present on the central Balkans could be reinterpreted and placed within the framework of modern academic studies, widely accepted worldwide. In order to create an overall image of women’s appearance, images of early Byzantine empresses, ordinary and divine women were envisaged, through three chapters individually...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филозофски факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectженаsr
dc.subjectwomenen
dc.subjectрана Византијаsr
dc.subjectцентрални Балканsr
dc.subjectцарицеsr
dc.subjectобичне женеsr
dc.subjectгосподарицеsr
dc.subjectслушкињеsr
dc.subjectбогињеsr
dc.subjectБогородицаsr
dc.subjectEarly Byzantiumen
dc.subjectcentral Balkansen
dc.subjectempressesen
dc.subjectordinary womenen
dc.subjectmistressesen
dc.subjectmaidservantsen
dc.subjectgoddessesen
dc.subjectthe Theotokosen
dc.titleСлика жене у визуелној култури ране Византије на простору централног Балканаsr
dc.titleImaging the feminine in early Byzantine visual culture on the territory of the Central Balkansen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractЕрдељан, Јелена; Станковић, Влада; Стевовић, Иван; Кораћ, Миомир; Вранешевић, Бранка; Aнђелковић Грашар, Јелена; Slika žene u vizuelnoj kulturi rane Vizantije na prostoru centralnog Balkana;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/27269/Andelkovic_Grasar_Jelena_P.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/27268/Disertacija3931.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/27269/Andelkovic_Grasar_Jelena_P.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/27268/Disertacija3931.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_6022


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record