Show simple item record

Impact of consulting on the efficiency of organizational restructuring

dc.contributor.advisorJaško, Ondrej
dc.contributor.otherČudanov, Mladen
dc.contributor.otherErić, Dejan
dc.creatorKrivokapić, Jovan
dc.date.accessioned2016-07-16T13:11:11Z
dc.date.available2016-07-16T13:11:11Z
dc.date.available2020-07-03T09:36:33Z
dc.date.issued2016-05-05
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=3282
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/5887
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:11706/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttps://phaidrabg.bg.ac.rs/detail_object/o:11721
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=515550618
dc.description.abstractTechnical sciences / Organization of business systems
dc.description.abstractPromjene u poslovnom ambijentu od organizacija zahtijevaju adekvatnu i brzu reakciju. Ustaljeni načini upravljanja ili operativnog obavljanja aktivnosti često postaju neefikasni, i posljedično dovode do pada poslovnih performansi. U takvim situacijama organizacije nerijetko posežu za restrukturiranjem koje treba da im omogući da poslovanje postave na stabilne osnove, čime će se stvoriti uslovi za njihov dalji rast i razvoj. Organizaciono restrukturiranje, međutim, predstavlja vrlo kompleksan proces koji pored finansijskih i vremenskih resursa traži i odgovarajuću ekspertizu. Ukoliko među zaposlenima nema odgovarajućih stručnjaka koji bi mogli da iznesu teret restrukturiranja, onda je neophodno potražiti pomoć u vidu angažovanja spoljnih konsultanata koji mogu značajno da olakšaju procese planiranja i implementacije potrebnih organizacionih promjena. Analiza savremenih trendova ukazuje na to da se organizacije sve češće odlučuju na ovakav potez, jer su svjesne da investiranje u takve poslove može da unaprijedi njihovo poslovanje, odnosno da smanji ili u potpunosti eliminiše negativne uticaje velikog broja faktora. Ipak, praksa pokazuje da ne dolazi uvijek do potpune primjene konsultantskih preporuka. Ponekad su rješenja koja konsultanti predlažu dobra u teoriji, ali se prilikom pokušaja njihove implementacije pojavljuju određeni problemi koji onemogućavaju da se ona iznesu do kraja. Takođe, treba imati u vidu i činjenicu da nisu svi konsultantski projekti organizacionog restrukturiranja usmjereni na uvođenje promjena na nivou čitave organizacije, jer su nekad konsultanti angažovani u cilju unapređenja performansi određenih organizacionih cjelina.sr
dc.description.abstractChanges in the business environment require adequate and rapid response from the organizations. Conventional methods of managing or performing activities become ineffective, and consequently lead to a decline in business performances. In such situations, organizations often resort to restructuring that should enable them to set up their businesses on stable basis, and thus create conditions for their further growth and development. Organizational restructuring, however, is a very complex process that requires adequate expertise, besides financial and time resources. If among the employees there are no appropriate experts who could bear the burden of restructuring, it is necessary to seek support in the form of hiring external consultants, who can significantly facilitate processes of planning and implementing necessary organizational changes. Analysis of modern trends indicates that organizations more often decide to follow this course, because they are aware that investing in such activities may improve their business, and can reduce or completely eliminate the negative impacts of large number of factors. Nevertheless, practice shows that the full implementation of the consultants' recommendations does not always come up to the end. Sometimes these solutions are good in theory, but when it comes to their implementation certain problems appear that make it impossible to complete this process. It should also be kept in mind that not all consultancy projects of the organizational restructuring are focused on the implementation of changes on the level of the entire organization, since in some situations consultants are hired to improve the performance of certain organizational units.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Факултет организационих наукаsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectKonsaltingsr
dc.subjectConsultingen
dc.subjectorganizational restructuringen
dc.subjectefficiencyen
dc.subjectthe degree of implementation of the solutionen
dc.subjectthe level of implementation of the solutionen
dc.subjectorganizaciono restrukturiranjesr
dc.subjectefikasnostsr
dc.subjectstepen implementacije rješenjasr
dc.subjectnivo implementacije rješenjasr
dc.titleUticaj konsaltinga na efikasnost organizacionog restrukturiranjasr
dc.titleImpact of consulting on the efficiency of organizational restructuringen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractЈашко, Ондреј; Чуданов, Младен; Ерић, Дејан; Кривокапић, Јован; Утицај консалтинга на ефикасност организационог реструктурирања; Утицај консалтинга на ефикасност организационог реструктурирања;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/21485/Krivokapic_Jovan_M.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/21484/Disertacija3837.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record