Show simple item record

Моделирање и оптимизација процеса пиролизе кукурузног окласка

dc.contributor.advisorJovović, Aleksandar M.
dc.contributor.otherStojiljković, Dragoslava D.
dc.contributor.otherStanojević, Miroslav
dc.contributor.otherRadić, Dejan
dc.contributor.otherSamec, Niko
dc.creatorTrninić, Marta R.
dc.date.accessioned2016-07-16T13:02:22Z
dc.date.available2016-07-16T13:02:22Z
dc.date.available2020-07-03T08:42:15Z
dc.date.issued2015-06-10
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/5833
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=3204
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:11567/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=47442447
dc.description.abstractРазвој енергетике је снажан модификатор привредне структуре и погонски фактор технолошког и економског развоја. Стални и све виши пораст потрошње енергије, условљених како због повећања становништва тако и због повећања нивоа и стандарда живота у свим земљама света, наговестила је чињеницу да се залихе фосилних горива исцрпљују. Паралелно са суочавањем ограничености извора фосилних горива јавља се и проблем нагомилавања CO2 у атмосфери и ефекат „стаклене баште“ и „киселих киша“. Дакле енергија и заштита животне средине представљају „два лица истог новчића“. У циљу задовољења свих захтева, како по погледу задовољења енергетских потреба тако и испуњење услова задатих правилима заштите животне средине, потребно је интензивније користити обновљиве изворе енергије (ОИЕ). Енергија биомасе представља акумулирану сунчеву енергију којом се енергија трансформисала у хемијску енергију процесом фотосинтезе. С обзиром да је енергија акумулирана сунчева енергија у биомаси хемијског порекла, њеном експлоатацијом нема периода прекида рада, као у случају других ОИЕ (енергија ветра, сунчева енергија, итд.). Биомаса као се сматра за CO2 неутрално гориво. Наиме, угљеник из атмосфере се потхрањује у биљке током њиховог раста, да би се током њиховог разлагањем та иста количина угљеника вратила у атмосферу, у облику CO2. Биомаса садржи мале количине сумпора и азота, који су главни елементи у формирању „киселих киша“. Из наведених разлога потпуно је јасно да се у оквиру било које политике одрживог развоја као један од основних постулата мора предвидети и коришћење биомасе за потребе генерисања енергије...sr
dc.description.abstractThe need for energy and fuels is one of the common threads throughout human history. Energy, in its many useful forms, is a basic element that influences and limits human’s standard of living and technological progress. The sustainable provision of energy that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their needs, did not receive much attention until the middle of the twentieth century, that is, the fossil fuel era, and then usually only in crisis situations of one kind or another. The rapid worldwide increase in the consumption of fossil fuels in the twentieth century to meet energy demand, mostly by industrialized nations, suggests that the time is not too distant before depletion begins to adversely affect oil and natural gas reserves. Also, the greenhouse effect and acid rains are mainly associated with the use of fossil fuels. The carbon cycle in nature is basically balanced, but the artificial emission of CO2 by the use of fossil fuels is the cause of the increase in CO2 in the air. Other gases like methane, nitrous oxide, and ozone also can be the cause of the greenhouse effect, but their weight is smaller compared to CO2. Energy and environment currently are two sides of one coin. To separate one from another, the world needs to increase usage of alternative biomass energy resources. Biomass energy is considered to be CO2 neutral in so far as its production and consumption are balanced. Biomass is also noted for less S content and, thus, less likely to cause acid rain. Biomass has historically supplied human needs for food, fibre, energy and structural material. The potential for biomass to supply much larger amounts of useful energy with reduced environmental impacts compared to fossil fuels has stimulated substantial research and development of systems for handling, processing, and converting biomass to energy...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languageen
dc.publisherУниверзитет у Београду, Машински факултетsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Technological Development (TD or TR)/33049/RS//
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectпиролизаsr
dc.subjectpyrolysisen
dc.subjectcharcoal yielden
dc.subjectfixed carbon yielden
dc.subjectprediction modelen
dc.subjectkinetic modelen
dc.subjectcorn coben
dc.subjectкоксни остатакsr
dc.subjectфиксни угљеникsr
dc.subjectстатички моделsr
dc.subjectкинетички моделsr
dc.subjectкукурузни окласакsr
dc.titleModeling and optimisation of corn cob pyrolysisen
dc.titleМоделирање и оптимизација процеса пиролизе кукурузног окласкаsr
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC
dcterms.abstractЈововић, Aлександар М.; Станојевић, Мирослав; Радић, Дејан; Самец, Нико; Стојиљковић, Драгослава Д.; Трнинић, Марта Р.; Modeliranje i optimizacija procesa pirolize kukuruznog oklaska;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/7307/Trninic_Marta_R.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/7306/Disertacija3762.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record