Show simple item record

Simulation model for estimation of GSM base station output power

dc.contributor.advisorBjelica, Milan
dc.contributor.otherIlić, Milan
dc.contributor.otherMarkov, Žarko
dc.contributor.otherNešković, Aleksandar
dc.contributor.otherReljin, Irini
dc.creatorJovanović, Predrag N.
dc.date.accessioned2016-07-16T13:00:08Z
dc.date.available2016-07-16T13:00:08Z
dc.date.available2020-07-03T08:34:09Z
dc.date.issued2014-06-23
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/5822
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=3259
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:11660/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=47556879
dc.description.abstractУ оквиру докторске дисертација представљени су теоријски поступци који омогућују врло прецизно одређивање зависности излазне снаге GSM базне станице од следећих чинилаца: густине корисника у ћелији, удаљености корисника од базне станице, слабљења сигнала и понашања корисника. Такође су развијени поступци за проверу добијених теоријских резултата. Развијени су симулациони модели за процену вредности излазне снаге сложених модела GSM ћелије као што су: ћелија са великим уделом унутарћелијског саобраћаја, ћелија са великим утицајем ограниченог броја извора саобраћаја, ћелија са сложеном зависношћу расподеле густине корисника. На основу направљених модела, извршена је процена ефикасности појединих метода за уштеду енергије у GSM мрежи, и омогућени су услови за дефинисање стратегија за увођење нових мера уштеде. Значај истраживања је изражен кроз нова сазнања о могућностима уштеде енергије у мобилним мрежама.sr
dc.description.abstractIn this doctoral dissertation, theoretical methods that allow very accurate dependence estimation of GSM base station output power from several factors such as user's density in radio cell, distance betwen user and base station, signal attenuation and users behavior, are presented. Also, methods for verification of obtained theoretical results are presented. Simulation models for estimation of base station output power in very complex GSM scenarios, are developed. Special cases, such as cell with large part of intracell traffic, cells with large influence of limited number of traffic sources and cells with very complex dependence of user's density, are analyzed in detail. Based on developed models, efficiency estimation of particular methods for power saving is performed. Therefore, basic conditions to define strategies for introduction of new power saving measures, are provided. Importance of research is pronounced throw new knowledge about power saving in mobile networks.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Електротехнички факултетsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Technological Development (TD or TR)/32051/RS//
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectпроцена снаге базне станицеsr
dc.subjectBase station output power estimationen
dc.subjectenergy efficiencyen
dc.subjectcomputer simulationen
dc.subjecttelecommunication networksen
dc.subjectенергетска ефикасностsr
dc.subjectрачунарске симулацијеsr
dc.subjectтелекомуникационе мрежеsr
dc.titleСимулациони модел за процену излазне снаге gsm базне станицеsr
dc.titleSimulation model for estimation of GSM base station output poweren
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractБјелица, Милан; Рељин, Ирини; Илић, Милан; Марков, Жарко; Нешковић, Aлександар; Јовановић, Предраг Н.; Simulacioni model za procenu izlazne snage gsm bazne stanice;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/5254/Disertacija3814.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record