Show simple item record

Geometrical modification of the einstein theory of gravity

dc.contributor.advisorRakić, Zoran
dc.contributor.otherDragović, Branko.
dc.contributor.otherNikčević, Stana
dc.contributor.otherAntić, Miroslava
dc.contributor.otherAndrejić, Vladica
dc.creatorГрујић, Јелена М.
dc.date.accessioned2016-07-16T12:54:26Z
dc.date.available2016-07-16T12:54:26Z
dc.date.available2020-07-03T08:39:21Z
dc.date.issued2015-06-03
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/5796
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=3158
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:11483/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=47550223
dc.description.abstractБез обзира на своју теоријску лепоту и многе феноменолошке успехе, општа теорија релативности није комплетна теорија и потребно ју је модификовати. Општа релативност даје космолошка решења која садрже сингуларитет у почетном тренутку. Са циљем да решимо овај проблем космичког сингуларитета бавимо се нелокалном модификацијом опште теорије релативности. Посебно, анализирамо два нелокална модела помоћу којих налазимо нека несингуларна реxеша са прескоком за космолошки скалирајући фактор.sr
dc.description.abstractDespite its theoretical beauty and many phenomenological evidences, general relativity is not a complete theory and should be modified. Namely, under rather general conditions, general relativity yields cosmological solutions with zero size of the universe at its beginning, what means an infinite matter density. In order to solve this problem we consider nonlocal modification of general relativity. In particular, we analyze two nonlocal models and present their nonsingular bounce cosmological solutions for the cosmic scale factor.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Математички факултетsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/174012/RS//
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectмодификована гравитацијаsr
dc.subjectmodiфиed gravityen
dc.subjectнелокална гравитацијаsr
dc.subjectваријациони принципsr
dc.subjectједначине кретањаsr
dc.subjectнесингуларна космолошка решења са прескокомsr
dc.subjectкосмолошка решења степеног обликаsr
dc.subjectnonlocal gravityen
dc.subjectvariational principleen
dc.subjectequations of motionen
dc.subjectnonsingular bounce cosmological solutionsen
dc.subjectpower-law cosmological solutionsen
dc.titleГеометријска модификација Ајнштајнове теорије гравитацијеsr
dc.titleGeometrical modification of the einstein theory of gravityen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractРакић, Зоран; Никчевић, Стана; Aнтић, Мирослава; Aндрејић, Владица; Драговић, Бранко.; Grujić, Jelena M.; Geometrijska modifikacija Ajnštajnove teorije gravitacije;
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/6764/Disertacija3719.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/6765/Grujic_Jelena.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/6764/Disertacija3719.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/6765/Grujic_Jelena.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_5796


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record