Show simple item record

dc.creatorĐikanović, Mina
dc.date.accessioned2016-07-02T16:18:32Z
dc.date.available2016-07-02T16:18:32Z
dc.date.available2020-07-03T14:22:30Z
dc.date.issued2016-04-08
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija146011485669270.pdf?controlNumber=(BISIS)100596&fileName=146011485669270.pdf&id=5307&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/5657
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=100596&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije146011486355821.pdf?controlNumber=(BISIS)100596&fileName=146011486355821.pdf&id=5308&source=NaRDuS&language=srsr
dc.description.abstractPredmet istraživanja određen je kao poimanje slobode u filozofiji nemačkog idealizma. Osnovna pretpostavka izražena je u uverenju da filozofije Kanta, Fihtea, Šelinga i Hegela predstavljaju sisteme slobode. Razlaganje svakog od tih sistema u njihovoj kompleksnosti izloženo je sa stanovišta Hegelove koncepcije, odnosno, s pozicije koja u Hegelovoj filozofiji prepoznaje vrhunac i dovršenje filozofije nemačkog idealizma. To podrazumeva da se u Hegelovom sistemu slobode sintetišu i ukidaju (Aufhebung) sistemi slobode njegovih prethodnika. Hegelovo poimanje slobode može se razložiti u tri temeljne ravni: ontologičkoj, praktičkoj i filozofsko-povesnoj. Taj je interpretacijski ključ primenjen i na filozofije Kanta, Fihtea i Šelinga. Rezultat preduzetog istraživanja ogleda se u uvidu u nužnost misaonog razvoja pojma i problema slobode u okviru razmatranih filozofskih projekata. U prvom koraku se pokazuje da samorazumevanje filozofije kao filozofije slobode počinje s Kantovom tematizacijom primata praktičkog uma. Fihteova filozofija, s jedne strane, predstavlja dovršenje Kantove, dok – s druge strane – slobodu prepoznaje kao početak, a ne tek rezultat. U Šelingovoj filozofiji se aporetičnost Kant-Fihteovog zasnivanja slobode kreće ka složenom odnosu posredovanja slobode i nužnosti. Napokon, Hegelov sistem se pokazuje kao totalitet slobode, u kome je čitav kategorijalitet filozofije uopšte određen kao totalitet duha, što znači: slobode.sr
dc.languagesr (latin script)
dc.publisherУниверзитет у Новом Саду, Филозофски факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Новом Садуsr
dc.subjectPraktička filozofijasr
dc.subjectetikasr
dc.subjectslobodasr
dc.subjectsistemsr
dc.subjectnemački idealizamsr
dc.subjectKantsr
dc.subjectFihtesr
dc.subjectŠelingsr
dc.subjectHegelsr
dc.subjectontološkosr
dc.subjectpraktičkosr
dc.subjectpovesno.sr
dc.titlePojam slobode u filozofiji nemačkog idealizmasr
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractЂикановић, Мина; Појам слободе у филозофији немачког идеализма; Појам слободе у филозофији немачког идеализма;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/45784/Disertacija3544.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/45783/IzvestajKomisije3544.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/45784/Disertacija3544.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/45783/IzvestajKomisije3544.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_5657


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record