Show simple item record

Genotypic and phenotypic diversity and population structure of European ground cherry (Prunus fruticosa Pall.)

dc.contributor.advisorĐan, Mihajla
dc.contributor.advisorGašić, Ksenija
dc.contributor.otherAnačkov, Goran
dc.contributor.otherGašić, Ksenija
dc.contributor.otherOgnjanov, Vladislav
dc.contributor.otherKočiš Tubić, Nataša
dc.contributor.otherĐan, Mihajla
dc.creatorBarać, Goran
dc.date.accessioned2016-07-02T16:17:41Z
dc.date.available2016-07-02T16:17:41Z
dc.date.available2020-07-03T13:45:45Z
dc.date.issued2016-06-27
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/5648
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija14615830543344.pdf?controlNumber=(BISIS)100720&fileName=14615830543344.pdf&id=5456&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=100720&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije146158310325488.pdf?controlNumber=(BISIS)100720&fileName=146158310325488.pdf&id=5457&source=NaRDuS&language=srsr
dc.description.abstractStepska višnja (Prunus fruticosa  Pall.)  je autotetraploidna vrsta (FFFF, 2n = 4x = 32) koja se prema taksonomskom položaju svrstava u familiju  Rosaceae,  rod  Prunus. Ova vrsta  pripada sekciji  Eurocerasus  u koju se pored nje ubrajaju još i trešnja (Prunus avium  L.)  i višnja (Prunus cerasus  L.). Stepska višnja i trešnja su među najranijim derivatima roda  Prunus, dok je višnja nastala kroz proces prirodne hibridizacije između ove dve vrste nekoliko puta u toku istorije.  Utvrđivanje nivoa diverziteta među biljnim  materijalom  koji  se  koristi  u  oplemenjivačkom radu  je  od  izuzetne  važnosti  za unapređenje  agronomskih svojstava bilo  koje  biljne  vrste.  Jedan od prvih koraka u istraživanju nivoa diverziteta jeste morfološka karakterizacija germplazme.  Nasuprot ovom tipu markera nalaze se molekularni markeri kojima se detektuju razlike na nivou DNK. Cilj ovog rada je bio ispitivanje inter-  i  intrapopulacione varijabilnosti stepske  višnje (P.  fruticosa) upotrebom fenotipskih, mikrosatelitskih i SNP markera, a dobijeni rezultati će olakšati i ubrzati oplemenjivački proces trešnje i višnje. Fenotipska svojstva su ispoljila visok nivo varijabilnosti prevashodno za kvantitativne markere, dok je nešto niži stepen varijacija uočen kod kvalitativnih karaktera, a potpuno odsustvo varijabilnosti je uočeno samo u  svojstvu prisustva lisnih žlezda. Populacije stepske višnje su pokazale visok nivo polimorfizma unutar i između populacija primenom mikrosatelitskih markera, a broj detektovanih alela u okviru lokusa se kretao od 2 (BPPCT022, UDP-018) do 11 (BPPCT034). Varijabilnost na nivou sekvenci DNK u okviru populacija vrste  P.  fruticosa je visoka, ovo je potvrđeno analizom 170256 SNP markera. Populacije stepske višnje na nivou sva tri tipa markera  su pokazale visok stepen varijabilnosti kada se govori o svim analiziranim lokalitetima kao jednoj populaciji, dok je ona bila nešto niža između jedinki na jednom lokalitetu. Bujnost kao fenotipska karakteristika pokazala je značajan nivo vezanosti za dva SNP markera Primenom generalnog linearnog modela (General Linear Model,  GLM) u asocijativnom mapiranju genoma stepske višnje otkriven  je značajan nivo vezanosti između pojedinih SNP markera i ispitivanih fenotipskih karakteristika na hromozomu 7 (S7_8740459) i na hromozomu 8 (S8_6142814). Stepska  višnja kao divlji srodnik vrsta od velikog ekonomskog značaja kao što su trešnja i višnja može imati značajnu ulogu u njihovom unapređenju, a u ovom radu je potvrđeno da poseduje veliki diverzitet što je čini još značajnijom i potencijalnim izvorom nove varijabilnosti.sr
dc.description.abstractEuropean ground cherry  (Prunus fruticosa  Pall.)  is autotetraploid species  (FFFF, 2n = 4x = 32) and belongs to Prunus genus and Rosaceae family. It is a part of  Eurocerasus section that also includes sweet cherry (Prunus avium  L.) and sour cherry (Prunus cerasus  L.). Sweet cherry and ground cherry are presumably early derivatives of ancestral Prunus while sour cherry arose from natural hybridization between these two species several times trough history. Determination of diversity is of great importance in every breeding program, and morphological characterization continues to be the first step for the description  and classification of that diversity. Other available tolls for measuring diversity among germplasm are molecular markers. Aim of this research was to determine level of inter-  and intrapopulation variability in European ground cherry (P.  fruticosa  Pall.)  using phenotypic, SSR and SNP markers to facilitate cherry breeding. Phenotype characteristics exhibited high level of variability especially for quantitative traits, while qualitative traits had shown lower level of variability. Only presence of leaf nectaries had absence of variability; all analyzed accessions had nectaries on their leaves. Microsatellite markers confirmed high variability between and within all analyzed populations of ground cherry. Number of alleles per markers ranged from 2 (BPPCT002 and UDP-018) to 11 (BPPCT034). Analysis of 170,256 SNP markers confirmed high level of variability in DNA sequences of P. fruticosa. All analyzed populations of ground cherry showed overall high level of variability using all types of markers, while variability was relatively lower within each population. Association study revealed significant level of association between several traits and SNP markers. Vigor as a trait of interest showed significant association with SNP on chromosome 7 (S7_8740459) and chromosome 8 (S8_6142814). European ground cherry as one of wild relatives of economically important fruit species, such as sweet and sour cherry, holds great potential in their improvement. Its high level of diversity, revealed in this research, provides additional source of variability and makes it valuable for breeding programs.en
dc.languagesr (latin script)
dc.publisherУниверзитет у Новом Саду, Природно-математички факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Новом Садуsr
dc.subjectPrunus fruticosasr
dc.subjectPrunus fruticosaen
dc.subjectpopulation structureen
dc.subjectmicrosatelite markersen
dc.subjectSNPen
dc.subjectselectionen
dc.subjectbreedingen
dc.subjectpopulaciona strukturasr
dc.subjectmikrosatelitski markerisr
dc.subjectSNPsr
dc.subjectselekcijasr
dc.subjectoplemenjivanjesr
dc.titleEvaluacija genetičke i fenotipske varijabilnosti i analiza strukture populacije stepske višnje (Prunus fruticosa Pall.)sr
dc.titleGenotypic and phenotypic diversity and population structure of European ground cherry (Prunus fruticosa Pall.)en
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC
dcterms.abstractЂан, Михајла; Гашић, Ксенија; Гашић, Ксенија; Aначков, Горан; Огњанов, Владислав; Кочиш Тубић, Наташа; Ђан, Михајла; Бараћ, Горан; Евалуација генетичке и фенотипске варијабилности и анализа структуре популације степске вишње (Прунус фрутицоса Палл.); Евалуација генетичке и фенотипске варијабилности и анализа структуре популације степске вишње (Прунус фрутицоса Палл.);
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/38774/IzvestajKomisije3547.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/38775/Disertacija3547.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/38774/IzvestajKomisije3547.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/38775/Disertacija3547.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_5648


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record