Show simple item record

Estimation of procedure similarity in binary code

dc.contributor.advisorMilutinović, Veljko
dc.contributor.otherRadivojević, Zaharije
dc.contributor.otherMitić, Nenad
dc.contributor.otherBojić, Dragan
dc.contributor.otherCvetanović, Miloš
dc.creatorСтојановић, Саша Д.
dc.date.accessioned2016-07-02T16:06:29Z
dc.date.available2016-07-02T16:06:29Z
dc.date.available2020-07-03T08:33:27Z
dc.date.issued2015-12-25
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=3038
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/5624
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:11276/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=47619855
dc.description.abstractУ овом раду предложен је приступ за убрзавање откривања употребе софтверске библиотеке која је доступна у облику изворног кода и која је бесправно уграђена у бинарни код. Претпоставка је да су из бинарног кода одстрањене све додатне информације које би могле помоћи приликом откривања употребе софтверске библиотеке, што је чест случај у наменским уређајима. Стога је у раду коришћена ARM архитектура која је једна од најзаступљенијих у наменским уређајима. Приступ је заснован на софтверским метрикама и састоји се од две фазе. У првој фази рачуна се сличност између бинарног облика тражене процедуре (процедура из библиотеке) и сваке од процедура бинарног кода за који се сумња да користи библиотеку. У другој фази се рангирају процедуре из посматраног бинарног кода у складу са израчунатом сличношћу према траженој процедури. На крају се издваја првих N процедура и даље анализира ручно, при чему експерт бира вредност N у складу са расположивим временом и важношћу откривања неовлашћене употребе библиотеке. Одређивање сличности између две бинарне процедуре почиње прикупљањем вредности софтверских метрика. У раду је предложено укупно 19 различитих софтверских метрика. Вредности софтверских метрика...sr
dc.description.abstractThis work proposes an approach to accelerate the discovery of a case when a software library, available in the source code, is used in a binary code without an appropriate permission. It is assumed that the binary code does not contain any additional information that could help in detecting the use of the software library, which is often the case in embedded devices. This study uses ARM architecture which is one of the most commonly found architectures in embedded devices. Approach is based on software metrics and consists of two phases. The first phase calculates similarity between the searched binary procedure originating from the library, and each of the procedures found in the binary code that is suspected to use the library. In the second phase of the proposed approach, the procedures from the binary code are ranked in accordance with the similarity to the searched procedure. After sorting, expert conducts manual analysis of the top N procedures, where N is selected in accordance with the available time of expert and the importance of detecting that the library is used. In order to determine similarity between the two binary procedures, values of the proposed software metrics are collected. The paper proposes a total of 19 different software metrics. The values of software metrics are compared with one out of the three proposed comparators, thus obtaining partial similarity measures...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Електротехнички факултетsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Integrated and Interdisciplinary Research (IIR or III)/44009/RS//
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.subjectСличност кодаsr
dc.subjectCode Similarityen
dc.subjectплагијаризамsr
dc.subjectсофтверски клоновиsr
dc.subjectнарушавање лиценцних праваsr
dc.subjectрангирање процедураsr
dc.subjectсофтверске метрикеsr
dc.subjectпоређење бинарног кодаsr
dc.subjectPlagiarismen
dc.subjectSoftware Cloneen
dc.subjectLicense Violationen
dc.subjectProcedure Rankingen
dc.subjectSoftware metricsen
dc.subjectBinary Code Comparisonen
dc.titleПроцена сличности процедура у бинарном кодуsr
dc.titleEstimation of procedure similarity in binary codeen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-SA
dcterms.abstractМилутиновић, Вељко; Радивојевић, Захарије; Митић, Ненад; Бојић, Драган; Цветановић, Милош; Stojanović, Saša D.; Procena sličnosti procedura u binarnom kodu;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/5053/Stojanovic_Sasa.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/5052/Disertacija3570.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/5053/Stojanovic_Sasa.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/5052/Disertacija3570.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_5624


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record