Show simple item record

Stereotipi u književnosti Austrougarske, njihova aktualizacija i interkulturalnost u savremenim novelama mađarske književnosti u Vojvodini

dc.creatorCrnković, Gabor
dc.date.accessioned2016-06-25T19:01:29Z
dc.date.available2016-06-25T19:01:29Z
dc.date.available2020-07-03T14:22:20Z
dc.date.issued2015-11-27
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/5532
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija144863050646455.pdf?controlNumber=(BISIS)97514&fileName=144863050646455.pdf&id=4702&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=97514&source=NaRDuS&language=srsr
dc.description.abstractDoktorska teza pod naslovom A Monarchia-irodalom sztereotípiáinak továbbírásai és kultúraközisége a kortárs vajdasági magyar novellairodalomban (Stereotipi u knjževnosti Austro-Ugarske, njihova aktualizacija i interkulturalnost u savremenim novelama mađarske književnosti u Vojvodini se bavi stereotipi u knjiţevnosti Austro – Ugarske, njihova aktualizacija i interkulturalnost u savremenim novelama maĎarske knjiţevnosti u Vojvodini bavi se proučavanjem vezanim za istorijski period vladavine Austro – Ugarske Monarhije. Knjiţevnost iz perioda Monarhije izrodila je značajne stereotipe. Istraţivanje se u mnogome zasniva na proučavanju ovih stereotipa. U radu dokazujem Lacanova teorija odrazapribliţavajući se nauci imagologije i identiteta. Doktorski rad proučava i paralelne pojave koje se javljaju uporedo sa knjiţevnim stereotipima Austro –Ugarske. Uzajamno dejstvo identiteta je ključni elemenat rada koji je usko vezan sa stereotipima. Pomenute teorijske činjenice praktično istraţujem u savremenim novelama Janoša Hercega, Erţebet Juhas, Ildiko Lovaš, Atile Balaţa, Otoa Tolnaia, Šandora Majorošija, Ištvana Nemeta, Nandora Giona, Arona Bluma, Đule Mirniča i Oršolje Benčik. Rad je i delimično komparatistički osvrt na austrijsku i srpsku knjiţevnost. Teorijski deo rada obuhvata tri povezane kategorije: stereotipija, inagologija i identitet. Unutar kategorije stereotipa posebno poglavlje posvećeno je vrstama austro-ugarskih stereotipa (nacionalni, etnički,s ocijalni, ekonomski itd.) Oni su u istraţivanju definisani, razvrstani a objašnjeno je i njihovo poreklo. Rad se bavi i kratkim, istorijskim pregledom vaţećih društvenih, socijalnih normi toga perioda koje neposredno utiču na izolovanost koja je opisana  u novelama. Upotrebljen je komparatistički stav u istraţivanju pomenutih stereotipa u novelama. Istraţivanje ima za cilj da dokaţe da se savremeni maĎarski pisci iz Vojvodine često bave aktualizacijom stereotipa iz Austro- Ugarske knjiţevnosti. Posebno etničkim stereotipima, stereotipima nastalih tokom istorijskog suţivota naroda kao i ekonomskim stereotipima . Interkulturalnost stereotipa u knjiţevnosti Austro-Ugarske je takoĎe segment istraţivanja. Sadrţaj teksta odaje slikovitost, likovni je izraz jezika. Knjiţevnost i slikarstvo povezani su intermedijalnom vezom , te se istraţivanje bavi i likovnim, slikovnim pojavnim oblicima jezika u novelama.sr
dc.languagesr (latin script)
dc.publisherУниверзитет у Новом Саду, Филозофски факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Новом Садуsr
dc.subjectstereotipi Austro-UgarskeMonarhijesr
dc.subjectintermedijalnnostsr
dc.subjectidentitetsr
dc.subjectimagiologijasr
dc.subjectinterkulturalnostsr
dc.subjectregionalizamsr
dc.subjectzavičajnostsr
dc.subjectbajkasr
dc.subjectmikropričasr
dc.subjecttrianonska traumasr
dc.subjectekonomsko diskurzivnepozicijesr
dc.titleA monarchia-irodalom sztereotípiáinak továbbírásai és kultúraközisége a kortárs vajdasági Magyar novellairodalombanen
dc.titleStereotipi u književnosti Austrougarske, njihova aktualizacija i interkulturalnost u savremenim novelama mađarske književnosti u Vojvodinisr
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstract; Црнковић Габор; Стереотипи у књижевности Aустроугарске, њихова актуализација и интеркултуралност у савременим новелама мађарске књижевности у Војводини; Стереотипи у књижевности Aустроугарске, њихова актуализација и интеркултуралност у савременим новелама мађарске књижевности у Војводини;
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/45735/Disertacija3493.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/45735/Disertacija3493.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_5532


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record