Show simple item record

dc.creatorВејновић, Душан
dc.date.accessioned2016-06-25T19:01:26Z
dc.date.available2016-06-25T19:01:26Z
dc.date.available2020-07-03T14:22:11Z
dc.date.issued2015-03-31
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/5525
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija142780204383095.pdf?controlNumber=(BISIS)94362&fileName=142780204383095.pdf&id=3458&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=94362&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije142780203871926.pdf?controlNumber=(BISIS)94362&fileName=142780203871926.pdf&id=3457&source=NaRDuS&language=srsr
dc.description.abstractU ovoj studiji izvedeno je sedam eksperimenata u kojima je ispitivano opažanje slova izvan fovealne zone vizuelnog polja. Cilj ove studije bio je da se ispita pregomilavanje slova i da se uoče specifičnosti u pogledu kojih se proces identifikacije slova - čiji je uspeh u uslovima pregomilavanja neophodan uslov nesmetanog odvijanja procesa čitanja - razlikuje od pregomilavane identifikacije drugih sličnih vrsta objekata. U svim eksperimentima korišten je zadatak prisilnog izbora između dve alternative. Rezultati eksperimenata 1, 5a i 7a pokazuju da vanfovealno opažanje pojedinačnih slova nije nužno uspešnije od opažanja drugih, njima sličnih simbola. Sa druge strane, u eksperimentima 2, 4, 5, 6 i 7b demonstrirano je da pregomilavanje slova može biti umanjeno u odnosu na pregomilavanje drugih simbola. Ishod eksperimenta 3 sugeriše da umanjeno pregomilavanje slova jeste specifičnost ove vrste stimulusa, budući da je u njemu pokazano da veće iskustvo vizuelnog sistema sa određenom vrstom objekata ne vodi nužno njihovom sniženom pregomilavanju. Ovi rezultati u skladu su sa pretpostavkama iznetima u studiji Graingera i sar. (2010). Međutim, nalazi eksperimenata 4, 5, 6 i 7b pokazuju da je efekat smanjenog pregomilavanja slova uočljiv jedino ukoliko su slova prikazana u horizontalnim nizovima. Efekat je bio prisutan i u drugim parafovealnim zonama, pored horizontalnog meridijana na kojem se čitanje uobičajeno odvija (eksperimenti 2, 4b, 5b i 6), a takođe i u periferiji vizuelnog polja (eksperiment 7b). Izuzev smanjenog pregomilavanja horizontalnih nizova, opažanje slova nalikovalo je opažanju drugih simbola. Za obe grupe objekata identifikacija (bilo izolovana ili pregomilavana) je bila nešto bolja na horizontalnom meridijanu (eksperimenti 1, 4, 6 i 7a), dok bi prisustvo ometača izazivalo pad postignuća (eksperimenti 2, 4, 5b, 6, 7b). Pregomilavanje obe vrste objekata karakterisala je radijalno-tangencijalna anizotropija (eksperimenti 4, 6 i 7b), dok prisustvo unutrašnje-spoljašnje asimetrije (eksperiment 6) nije registrovano. Ishod naše studije u velikoj meri podržava stanovište prema kome je pregomilavanje generalni fenomen, koji se na sličan način ispoljava pri vanfovealnoj obradi ma koje vrste objekata (Pelli et al., 2004). Međutim, nalazi o smanjenom pregomilavanju slova sugerišu da veliko iskustvo vizuelnog sistema u njihovoj obradi može dovesti do modifikacije tog procesa (Grainger et al., 2010; Dehaene et al., 2005). Obrasci dobijenih rezultata, pokazuju da je potrebno korigovati predlog iznesen u radu Graingera i sar. (2010). Novi, korigovani predlog podrazumevao bi horizontalno umanjenje izduženih receptivnih polja u sistemu za vizuelnu obradu teksta. U svetlu predstavljenih rezultata preispitan je i predlog o nivou obrade na kojem bi do ove modifikacije moglo doći.sr
dc.languagesr (latin script)
dc.publisherУниверзитет у Новом Саду, Филозофски факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Новом Садуsr
dc.subjectPregomilavanjesr
dc.subjectopažanje slovasr
dc.subjectčitanjesr
dc.titleVanfovealno opažanje slova: specifičnosti pregomilavanjasr
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractVejnović, Dušan; Ванфовеално опажање слова: специфичности прегомилавања; Ванфовеално опажање слова: специфичности прегомилавања;
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/45694/IzvestajKomisije3486.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/45695/Disertacija3486.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/45695/Disertacija3486.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/45694/IzvestajKomisije3486.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_5525


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record