Show simple item record

dc.creatorObradović, Biljana
dc.date.accessioned2016-06-25T19:01:24Z
dc.date.available2016-06-25T19:01:24Z
dc.date.available2020-07-03T14:22:08Z
dc.date.issued2015-03-31
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/5522
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija142779031386482.pdf?controlNumber=(BISIS)94353&fileName=142779031386482.pdf&id=3444&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=94353&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije142779030812765.pdf?controlNumber=(BISIS)94353&fileName=142779030812765.pdf&id=3443&source=NaRDuS&language=srsr
dc.description.abstractU radu je prikazano istraživanje čiji je cilj da se ispita uticaj bazičnih dimenzija ličnosti i Traženja senzacija na kognitivno postignuće (tačnost odgovora i vreme reakcije), zavisno od zasićenosti stimulusa, auditivnih distraktora i vremenskog ograničenja prilikom rešavanja jednostavnih kognitivnih zadataka. Budući da je kognitivna efikasnost multifaktorski uslovljena osnovno istraživačko pitanje je da li osobine ličnosti ostvaruju značajne efekte na kognitivno postignuće. U istraživanju su sprovedena dva eksperimenta sa ponovljenim merenjima. U prvom eksperimentu su ispitanici rešavali kognitivne zadatke izlagane kao vizuelni stimulusi visoke i niske zasićenosti u tri auditivne situacije različitih karakteristika. U drugom eksperimentu učesnici su kognitivne zadatke rešavali u situacijama sa i bez vremenskog ograničenja. U eksperimentima su učestvovali ispitanici oba pola, 84 ispitanika u prvom i 70 u drugom eksperimentu. Kognitivno postignuće je izraženo merama brzine reagovanja i tačnosti odgovora. U istraživanju su primenjena dva instrumenta za procenu osobina Zuckerman-Kuhlman Personality Questionnaire 50-CC (procena osobina Zakermanovog alternativnog petofaktorskog modela ličnosti ) i Skala traženja senzacija (SSS-V) za procenu osobine traženja senzacija. Multivarijatna analiza kovarijanse pokazuje da dimenzije Aktivitet, Socijabilnost i Impulsivno traženje senzacija ostvaruju značajne pozitivne efekte na kognitivno postignuće. Pojedinci sa višim skorom na dimenzijama Aktivitet, Socijabilnost i Impulsivno traženje senzacija tačnije odgovaraju u kraćem vremenu u odsustvu zvučne stimulacije i bez vremenske restrikcije. Osobina traženja senzacija ne ostvaruje značajne efekte na kognitivnu efikasnost. Odnos osobina ličnosti i kognitivnog postignuća je analiziran primenom kategorijalne regresione analize. Dimenzije Aktivitet, Socijabilnost i Impulsivno traženje senzacija predstavljaju značajne prediktore. Rezultati ne podržavaju hipotezu da Traženje senzacija ostvaruje značajan uticaj na kognitivno postignuće u složenim uslovima u kojima se rešavaju jednostavni kognitivni zadaci.sr
dc.languagesr (latin script)
dc.publisherУниверзитет у Новом Саду, Филозофски факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Новом Садуsr
dc.subjectTraženje senzacijasr
dc.subjectalternativni petofaktorski model ličnostisr
dc.subjectkognitivno postignućesr
dc.titleTraženje senzacija i složenost stimulusnog polja kao činioci kognitivne efikasnostisr
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractОбрадовић, Биљана; Тражење сензација и сложеност стимулусног поља као чиниоци когнитивне ефикасности; Тражење сензација и сложеност стимулусног поља као чиниоци когнитивне ефикасности;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/45673/IzvestajKomisije3483.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/45674/Disertacija3483.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record